Rusza rekrutacja do przedszkola w gminie Ogrodzieniec!

Gmina Ogrodzieniec przypomina o zbliżających się terminach, związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego. Pierwsze wnioski do Przedszkola Publicznego w Ogrodzieńcu można składać od poniedziałku, 1 lutego. 

Jeśli dziecko kontynuuje uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, to jego rodzice zobowiązani są w w dniach 1-8 lutego złożyć pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Na chwilę obecną brak informacji o postępowaniu uzupełniającym. Formularz jest dostępny tutaj: http://www.sp.ogrodzieniec.pl/dokumenty/deklaracja.doc.

Jeśli dziecko ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, to jego rodzice zobowiązani są w dniach 9-23 lutego złożyć pisemny wniosek o przyjęcie dziecka. Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów procesu rekrutacyjnego. Postępowanie uzupełniające będzie trwało od 29 marca do 9 kwietnia. Formularz jest dostępny w tym miejscu.

Następnie komisja dokona oceny wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Weryfikowane będzie spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym. Obrady potrwają dwa dni: 24-26 lutego oraz dla postępowania uzupełniającego 12-14 kwietnia. Podjęta decyzja o zakwalifikowanych do przyjęcia dzieciach zostanie publicznie ogłoszona 1 marca. W przypadku postępowania uzupełniającego decyzja będzie ogłoszona 15 kwietnia.

Po zapadnięciu decyzji koniecznie należy złożyć potwierdzenie woli rodziców lub opiekunów prawnych, aby dziecko zostało przyjęte. Oświadczenia należy złożyć w terminie: 2-16 marca oraz dla postępowania uzupełniającego 16-23 kwietnia. Formularz dostępny.

Pamiętajmy, że konieczne dokumenty należy składać w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzieńcu, które mieści się przy ulicy E. Orzeszkowej 13. Placówka jest czynna w godzinach 6-16.

fot. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button