Powiat Zawierciański inwestuje w szkolnictwo zawodowe!

Projekt ,,Jurajscy Zawodowcy’’ ma na celu poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach, które prowadzą kształcenie zawodowe w powiecie zawierciańskim. Kto może liczyć na udział w tym przedsięwzięciu?

Inicjatywa skupia młodych ludzi, nastawiona jest na polepszenie ich kompetencji poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach i szkoleniach zawodowych. Ważnym elementem jest także poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu i zakup pomocy dydaktycznych dla szkół zawodowych. 

Łukasz Łój, koordynator projektu Jurajscy Zawodowcy

Koordynatorem projektu jest Łukasz Łój, który zarządza inicjatywą. Jak mówi:

‘‘Na całość projektu składa się szereg zadań, wspierających uczniów i nauczycieli. Mamy dla nich doradztwo zawodowe, trening kompetencji kluczowych, szkolenia i kursy zawodowe oraz staże. Nauczyciele natomiast mogą liczyć na wsparcie w postaci studiów podyplomowych i szkoleń, które pomogą im realizować program nauczania w sposób jeszcze bardziej profesjonalny.’’ 

Projekt rozrasta się w bardzo szybkim tempie. Liczy on już 145 uczniów oraz 18 nauczycieli.  Bierze w nim udział 8 szkół: ZS Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, ZS im. Gen. J. Bema, ZS im. H. Kołłątaja, ZS Ekonomicznych, ZS im. X. Dunikowskiego,  ZS w Porębie, ZS w Szczekocinach oraz ZS im. S. Staszica. Do projektu zgłosiła się liczba uczniów znacznie przekraczająca ilość miejsc, została więc przeprowadzona rekrutacja uczestników. 

strona Klaster.org, projekt Jurajscy Zawodowcy

Jakie są najbliższe plany dotyczące projektu? Pomysłów jest wiele, ale jak mówi Łukasz Łój:

“W najbliższej przyszłości mamy w planie przeprowadzić trening kompetencji kluczowych, podczas którego uczestnicy poszerzą swoje umiejętności społeczne. Bardzo przydatne będzie także zwiększenie kompetencji cyfrowych. Na sam koniec przewidziana jest organizacja szkoleń zawodowych, doposażenie i remont sal do nauki zawodu.”

Środki na projekt przeznacza Europejski Fundusz Społeczny we współpracy z Powiatem Zawierciańskim.

Projekt potrwa do 30 września 2022 roku. Mamy nadzieję, że uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu wykorzystają cały potencjał. W końcu chcielibyśmy zobaczyć któregoś z uczniów w roli prezesa firmy o ogólnopolskim zasięgu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button