Nabór na członków komisji konkursowej!

Popularne powiedzenie brzmi – sport to zdrowie. Chcesz mieć wpływ na kształtowanie kultury fizycznej w gminie Pilica? Nie zwlekaj! Tylko do 5 lutego trwa zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej. 

Jej celem będzie zbieranie ofert dotyczących organizowania, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej oraz sportu na terenie gminy Pilica.

Przypomnijmy, że otwarty konkurs ofert został ogłoszony 13 stycznia. Dotyczył on podwójnych działań – upowszechniania i wspierania sportu na terenie gminy Pilica w roku 2021. Zebrane oferty wymagają rzetelnej oceny. Dlatego też Burmistrz Miasta i Gminy Pilica ogłasza nabór osób odpowiedzialnych za zaopiniowanie prac, złożonych w konkursie. Na dwa miejsca swoich kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe. Ostateczny termin zwracania się tych podmiotów do komisji konkursowej upływa 5 lutego po godzinie 12.00.

Praca ma charakter społeczny. Wnioski należy składać do budynku Urzędu Miasta i Gminy, znajdującego się przy ul. Żarnowieckiej 46A w Pilicy.

fot. GMLKS Piliczanka Pilica

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button