Sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu “Czyste Powietrze”!

Program „Czyste Powietrze” jest obsługiwany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Program ten jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Aby wziąć udział w tym projekcie, należy złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu. Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bez tego zaświadczenia, złożenie wniosku do WFOŚiGW staje się niemożliwe. 

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania zaświadczenia udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu lub pod numerem telefonu 32 6449320 wew. 118.

“Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów, uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów, uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Z projektu mogą skorzystać dwie grupy osób:

  1. Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  2. Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Nabór wniosków prowadzony jest na bieżąco przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Alicja Janus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button