Zobacz jak Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu obchodzi walentynki!

Walentynki są świętem zakochanych. Celebrowane są przez wszystkich, bez względu na wiek. Na swój sposób obchodzi je każdy – dzieci, młodzież i dorośli. Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu urządza konkurs, który będzie się opierał na wiedzy i wyobraźni dziecka. Na czym on polega?

Jego organizacja przewidziana jest w terminie 8-12 lutego. Konkurs jest przewidziany dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu i dostosowany jest do wieku uczestników.

Żaden uczeń nie będzie wykluczony. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, do których miłym dodatkiem może być “5” z języka angielskiego. Będzie to ocena cząstkowa, nie końcowa. Dla każdego ucznia, startującego w konkursie, przewidziane są nagrody pocieszenia oraz punkty z zachowania.

Konkurs dostosowany jest do wieku, w związku z czym jest podzielony na dwie kategorie. 

Pierwsza obejmuje uczniów z klas I-IV. Zadanie konkursowe odwołuje się do ich wyobraźni. Oczekuje się przygotowania pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką. Jej tematem powinno być przedstawienie bajkowej pary zakochanych. 

Stworzone prace koniecznie należy podpisać danymi umożliwiającymi identyfikację, czyli: imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Tak opisane dzieła zostawiamy w dyżurce Wożnej szkoły. W ocenie zostanie wzięta pod uwagę: pomysłowość, staranność i samodzielność.

Druga kategoria obejmuje uczniów klas V-VIII. Starsze dzieci i młodzież ma do wyboru wykonanie jednego z dwóch zadań. 

  1. Pierwsze z nich polega na opracowaniu i przygotowaniu prezentacji w temacie: “Jak obchodzone są walentynki w różnych krajach”. Powinna składać się ona z co najmniej 10 slajdów. Język prezentacji jest do wyboru. W zależności od upodobań, może to być język polski lub język angielski
  2. Wymyślić, opracować i napisać wiersz o tematyce walentynkowej. Oczekuje się pracy wykonanej samodzielnie, w kreatywny i twórczy sposób. Wiersz może być napisany w języku polskim lub języku angielskim.

Podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą prace należy przesłać elektronicznie, wysyłając maila kierowanego do: milewskam@poczta.onet.pl. W przypadku dostarczania wiersza drogą tradycyjną, można ozdobić kartkę. 

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button