Terenowa transakcja lasów zdecyduje o Twoim podatku.

Co oznacza “Terenowa transakcja lasów”? Kiedy i gdzie się odbywa? Wójt gminy Irządze odpowiada na wszystkie, nurtujące nas pytania.

Tereny gminy Irządze zostały objęte prowadzoną przez powiat zawierciański transakcją lasów, stanowiących własność osób fizycznych. To przedsięwzięcie jest prowadzone od 1 stycznia i potrwa do 15 kwietnia. Wymieniony okres dotyczy wszystkich sołectw, które mieszczą się w gminie Irządze. Kluczowe jest ujęcie obszarów w rejestrze ewidencji jako tereny leśne (Ls).

Co oznacza termin “terenowej transakcji lasów”? Są to prace merytoryczne, u których podstaw stoi opis istniejącego drzewostanu. W przygotowywanym opisie uwzględnione zostaną gatunki i wiek drzew. 

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów – informuje Urząd Gminy Irządze.

Fot. UG Irządze

Wykonanie transakcji lasów jest niezbędne do opracowania projektu uproszczonego planu lasu. Po przygotowaniu wymieniony projekt jest przesyłany do urzędu gminy, a następnie trafi do właścicieli lasów. Nie stanie się to od razu. Ustawa o lasach wyznacza termin 60 dniowego udostępnienia projektu do wiadomości publicznej. Zapoznanie się z dokumentacją będzie możliwe w siedzibie urzędu gminy.

W tym terminie możliwe jest składanie wniosków lub zastrzeżeń, dotyczących przygotowanego planu. Właściciele lasów mają na to działanie 30 dni. Później decyzję w sprawie ich dalszego procedowania podejmuje Starosta. Następnie, po upływie 30 dni od wyłożenia projektu, wykonawca –  firma Taxus UL Sp. z o.o. – zwraca się do urzędu gminy o przekazanie wniosków.

Kiedy projekt uproszczonego planu lasu zostanie przygotowany, wójt gminy pisemnie powiadomi o tym fakcie właścicieli nieruchomości leśnych. Jest to istotne, gdyż plan będzie podstawą do wyliczania podatku leśnego.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button