Jak promować bezpieczeństwo wśród najmłodszych na wsi?

Czy wiesz, że promocja bezpieczeństwa na wsi nie musi być nudna? Ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem: “Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy. ” Prace będą przyjmowane do 30 marca.

Na czym on polega? Zadaniem, przewidzianym w konkursie, jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, która będzie wykonana dowolną techniką na powierzchni A-3. Tematyka obejmuje sposób zapobiegania wypadkom podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz przeciwdziałania chorobom zawodowym z nią związanych. Ważne jest zwrócenie uwagi na prowadzone od 30 lat działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w tym zakresie.

Konkurs skierowany jest dla dzieci ze szkół podstawowych. Wykluczeni zostają jedynie laureaci miejsc I-III oraz osoby, wyróżnione podczas poprzedniego ogólnopolskiego konkursu. Pozostali uczniowie, wyrażający chęć udziału w zabawie, zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

 • Uczniowie klas 0-III
 • Uczniowie klas IV-VIII

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba spełnić również wymogi formalne. Poza samą pracą konkursową, przedstawiciele dziecka wg ustawy muszą dołączyć dokumenty z linku, dostępnego poniżej: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/XIkp_2021/XIkp_regulamin_2021.pdf

 • formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2)
 • informacje na temat danych osobowych i ich przetwarzania (załącznik nr 3)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4)

Jest to duży konkurs o zasięgu centralnym, dlatego też został on podzielony na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. Pozostawia się możliwość poprzedzenia etapu wojewódzkiego eliminacjami niższego stopnia. Decyzja taka jest w gestii dyrektora oddziału KRUS. 

 • Do 31 marca należy przesłać prace konkursowe do Oddziału Regionalnego KRUS.

Za organizację konkursu na tym szczeblu odpowiada Oddział Regionalny KRUS, który powołuje Wojewódzką Komisję Konkursową. Jej zadaniem jest koordynacja przebiegu eliminacji oraz wyłonienie najlepszych plastycznie prac z dwóch kategorii wiekowych

 • Do 31 kwietnia etap wojewódzki zostanie zakończony, a skutkiem tego będzie przekazanie trzech najlepszych prac z obu kategorii wiekowych oraz protokołu konkursowego do Biura Prewencji Centrali KRUS
 • Do końca roku szkolnego 2020/2021 Centralna Komisja Konkursowa zdecyduje o wyborze najlepszych dzieł i przekazaniu nagród rzeczowych. Jej wybór odbędzie się spośród prac przesłanych w końcowym etapie konkursu przez 96 OR KRUS

Dostarczane prace konkursowe powinny być zrobione z wytrzymałych materiałów. Ważne jest, aby były one trwałe i gwarantowały odporność na korozję i inne zniszczenia podczas przechowywania i transportu. Dodatkowo, każda praca musi być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem – tak, by można łatwo zidentyfikować autora. Ułatwi to także spełnienie warunku: jeden uczeń – jedna praca. Należy pamiętać, że prace są zgłaszane do jednostki terenowej Kasu Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiciela ustawowego dziecka. 

Każda z komisji konkursowej i to niezależnie od swojego szczebla będzie podejmowała się oceny pracy, mając na uwadze trzy kryteria. Punktacja obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie
 • Oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu
 • Walory estetyczne pracy

Szczegółowych informacji na temat konkursu – kwalifikacji, udziału i procedur – udziela właściwy dla zamieszkania oddział KRUS. Poniżej publikujemy dane teleadresowe Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie. Placówka mieści się przy ul. J Korczaka 5 w Częstochowie (42-200), tel. 34 366 97 70.

fot. YouTube

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button