Sprawdź, gdzie uczniowie mogą podwyższyć swoje kompetencje!

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec”.  Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W projekcie biorą udział 3 szkoły z gminy Ogrodzieniec: Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu, Szkoła Podstawowa w Ryczowie oraz Szkoła Podstawowa w Gieble. Celem programu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u uczniów, a także podniesienie kompetencji zawodowych u nauczycieli. Wsparciem objętych jest 159 spośród 176 dzieci, czyli 90% uczęszczających do tych trzech placówek oraz 17 pedagogów, stanowiących 80% kadry nauczycielskiej. 

Realizacja programu odbędzie się poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych i dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt, niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć. Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe. Liczba godzin dla jednego rodzaju zajęć to 30 godzin dla grupy (łącznie 60 godz. na 2 lata). Uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu.

W ramach podnoszenia kompetencji, dzieci mogą skorzystać z różnych rodzajów wsparcia. Zajęcia, rozwijające kompetencje kluczowe, będą prowadzone z języka angielskiego w ramach koła zainteresowań. Będzie można skorzystać również z edukacji specjalistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewidziano dwie kategorie do wyboru: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne. Najciekawszą ofertę przedstawiono z zajęć, przeprowadzanych metodą eksperymentalną. Do wyboru mamy m. in.: matematykę, matematykę i przyrodę dla klas I-III, geografię oraz biologię. W ramach edukacji eksperymentalnej przewidziane są również wyjazdy edukacyjne i będą one dotyczyć dwóch przedmiotów: biologii oraz geografii.

Bliższych informacji udzielają wychowawcy klas. Dokumenty, potrzebne do rekrutacji, dostępne są w sekretariacie i na stronie Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu.

fot. Szkoła Podstawowa w Ogrodzieńcu FB

Alicja Janus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button