Powiat.Jak uzyskać pieniądze na działalność rolniczą?

Rolniku – sprawdź, jak odzyskać pieniądze! Czy wiesz, że możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego? Jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać pieniądze?

Przede wszystkim osoby, prowadzące działalność rolniczą, powinny posiadać faktury VAT, które potwierdzają zakup oleju napędowego. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, należy załączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek powinien spełniać określone warunki formalne. Jak one brzmią? Oczekuje się, że dokument będzie zawierał informacje, dotyczące liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła oraz inne dane. Dokładnie mówiąc, należy udokumentować ilość posiadanego przez producenta bydła w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Informacja musi być zgodna ze stanem z ostatniego dnia miesiąca roku, poprzedzającego złożenie wniosku o zwrot podatku.

Jakie środki mogą zostać przyznane w ramach zwrotu? Wysokość zwrotu podatku w 2021 roku została określona wzorami:

  • 100,00 zł * ilość hektarów użytków rolnych
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W tym roku funkcjonują dwa terminy, w których możemy ubiegać się o zwrot pieniędzy. Pieniądze, w zależności od preferowanej metody, zostaną wypłacone w kasie urzędu gminy lub miasta, na rachunek bankowy. Wypłaty odbędą się w terminach:

1-30 kwietnia – dotyczy wniosków złożonych w I terminie

1-29 października – dotyczy wniosków złożonych w II terminie

Kiedy i gdzie możemy złożyć wnioski? Określone dokumenty w odpowiednich terminach składamy do: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Miejsce składania wniosków jest uzależnione od miejsca naszego zamieszkania. Wraz z nimi powinny być załączone faktury VAT, potwierdzające zakup oleju napędowego.

Wnioski powinniśmy składać w terminach:

1 lutego – 1 marca – dotyczy I terminu, czyli wniosków za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

2 sierpnia – 31 sierpnia – dotyczy II terminu, czyli wniosków za okres od 1 lutego do 31 lipca 2021r.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button