Medal dla zawiercianina!

15 lutego Dr n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg pracujący w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu otrzymał odznakę honorową “Primus in Agendo”.

Odznaczenie jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2015 r. Do jej nadawania upoważniony został Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Doktor Tomasz Męcik-Kronenberg otrzymał odznaczenie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie. Został uhonorowany za swoje zasługi, które są odzwierciedleniem jego 22-letniej kariery zawodowej i zaangażowaniu społecznemu.

fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Jego kandydatura została przedstawiona kapitule na wniosek Jadwigi Wiśniewskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego. Odznaka została wręczona z rąk Minister Marleny Maląg oraz Sekretarza Stanu Stanisława Szweda. 

Co więcej, Tomasz Męcik-Kronenberg odbierał już podobne wyróżnienia za wybitne zasługi na rzecz społeczeństwa i chęć niesienia pomocy innym. W 2019 roku został laureatem nagrody „Animus Fortis”, czyli nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego (Mężny Duch). Nagroda nawiązuje do najlepszych tradycji służb medycznych i ma na celu uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

fot.Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button