Jak zapewnić opiekę i otrzymać pomoc?

Jak radzić sobie z naszą pociechą kiedy zamykane są żłobki, przedszkola, kluby dziecięce? Co zrobić, by nie dać się koronawirusowi? Do 28 lutego wydłużono czas, w którym rodzice mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, czy Tobie się należy.

Świadczenie ma bezpośredni związek z pandemią koronawirusa. Kiedy zostanie zamknięta placówka zapewniająca opiekę nad dzieckiem, uprawnieni rodzice mają możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

W przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również w momencie, gdy placówka nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie epidemii – informuje na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czyli, innymi słowy, ubiegać się o przyznanie świadczenia mogą rodzice lub opiekunowie dziecka w przypadku zamknięcia placówek, które zwykle zapewniały opiekę podczas ich pracy. W tym celu należy złożyć u naszego płatnika składek –  np. pracodawcy – oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Robimy to za pomocą platformy PUE ZUS. Została udostępniona instrukcja, jak zrobić to krok po kroku.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy możemy się ubiegać tylko w sytuacji, gdy żaden rodzic nie może zapewnić opieki. Dotyczy to przykładowo sytuacji, kiedy jeden z rodziców jest bezrobotny, przebywa na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na opiekę nad dzieckiem, w przypadku zamknięcia lub ograniczenia funkcjonowania placówek opiekuńczych w czasie pandemii. Co ciekawe warto zwrócić uwagę, na definicje dziecka w świetle przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Bowiem ściśle określony zostaje wiek dziecka, aczkolwiek odstępstwem od tego kryterium jest występowanie dodatkowych okoliczności. Zwróćmy uwagę, komu należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

  • Rodzicom dzieci w wieku do lat 8
  • Ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  1. Do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  2. Do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  3. Do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą – informuje na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button