Odnawialne Źródła Energii coraz bliżej – sprawdź co musisz zrobić

Projekt instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) wkracza w nową decydującą fazę. Wybrano wykonawców. Co istotne realizowany w podregionie sosnowieckim dotyczy także powiatu zawierciańskiego. Do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny i Zawiercia zostaną wysłane do podpisania aneksy do umowy.

Wykonawcy zajmą się dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych, solarnych i kotłów na pellet. Do podpisania z nimi umów dojdzie 1 marca. Innymi stronami poza wykonawcami właśnie będą inżynierowie kontraktu, inżynierowie nadzoru. Urząd Zamówień Publicznych sprawdził wcześniej zamówienie.

Procedura wyboru nie została jeszcze zakończona. Na tę chwilę znamy wykonawców:

  • Instalacji solarnych – zadania podejmie się firma  Solartime z Rzeszowa
  • Instalacji fotowoltanicznych – zadania podejmie się firma Hymon z Tarnowa

Instalacji kotłów na pellet – zadania podejmie się firma  Ergo-Ekologia sp. z o.o z Warszawy

Z kolei wciąż nie został wytypowany wykonawca zadania, w zakresie pomp ciepła. Trwa druga procedura przetargowa.

Od podpisania umowy Wykonawcy będą mieli do 2 miesięcy czasu na dokonanie wizji lokalnych w Państwa domach celem weryfikacji możliwości montażu wybranych instalacji zgodnie z wcześniej opracowanym raportem a na ich podstawienie opracowana zostanie dokumentacja wykonawcza. Wówczas będzie istniała możliwość rozpoczęcia montażu – informuje gmina Łazy.

Obecnie trwają prace celem przygotowania aneksów do umów, dla mieszkańców zgłoszonych do projektu i zakwalifikowanych do listy podstawowej. We wspomnianych aneksach znajdą się informacje dotyczące kwoty przetargowej oraz kwestii związanych z zapłatą za przedmiot zamówienia. Znajdą się w nim również informację związane z odbiorem robót.

Mieszkańcy gminy Łazy niepokoją się, że wraz z otrzymaniem aneksu zaktualizowane zostaną ceny na wyższe. Na razie jednak brak informacji o różnicy względem pierwotnie ustalanych cen.

W związku z panującą pandemią zostaną one dostarczone do Państwa domów za potwierdzeniem odbioru pocztą lub wraz z decyzjami podatkowymi przez pracowników Urzędu lub sołtysów. Od dnia otrzymania będą Państwo mieli 5 dni na zwrot podpisanych aneksów przez właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Łazach. Będzie również istniała możliwość wysłania podpisanych aneksów pocztą na adres urzędu – dodaje gmina Łazy.

Jednocześnie wykonawcy poszczególnych instalacji mogą w najbliższym czasie bezpośrednio kontaktować się z mieszkańcami. Stanie się tak w przypadku kwalifikacji na listę podstawową. Kontakt z osobami z listy rezerwowej będzie odbywał się tylko w przypadku podpisania umowy warunkowej, w celu umówienia na wizję lokalną.

Gmina Łazy przestrzega przed identyfikacją zgłaszającym się firm. Czytanie umów jest ważne i chroni nas przed nieprawidłowościami. Zwłaszcza należy zwrócić uwagę na nazwę firmy zgłaszającej się do nas w celu podpisania umowy dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Przedstawiciel firmy wybranej w ramach przetargu z ramienia gminy będzie miał ze sobą pismo z pieczęcią potwierdzające, iż działa w imieniu gminy oraz identyfikator – kończy gmina Łazy.

O kolejnych krokach w ramach projektu gmina Łazy będzie informowała różnymi kanałami: poprzez gazetę, stronę internetową, Facebooka, smsy, maile.

fot. UM Łazy FB, prawo.pl,

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button