Jakie nagrody za wspieranie natury?

Promowanie dydaktyki ekologicznej nie musi być nudne. Firma Velvet CARE objęła opieką program „Piątka dla natury”. Obejmie on 95 szkół z powiatu olkuskiego i zawierciańskiego. Jest szansą na zdobycie 10 tys. dofinansowania. Jak je uzyskać?

Program „Piątka dla natury” jest dedykowany dla najmłodszych. Stworzony dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół podstawowych, ma na celu aktywizację najmłodszych do działania. Cel ma zostać osiągnięty przez wsparcie merytoryczne. Dokładnie mówiąc, za pomocą przygotowanych specjalistycznych materiałów dydaktycznych. Dzięki nim uczniowie powinni móc na lepsze zmieniać swoje najbliższe otoczenie.

Promowanie postaw ekologicznych postanowiono rozpocząć od edukacji wczesnoszkolnej. Wspieranie edukacji ekologicznej rozpoczyna się od klas I-III. Można śmiało powiedzieć, że dzięki niemu uczniowie otrzymali narzędzia do zmiany otaczającego ich świata.

Część programy – „ekowyzwania” – przeznaczona jet dla nauczycieli i ich wychowanków. Zarządzający szkoły dyrektorowie mogą z kolei ubiegać się o dofinansowanie szkolnych ekoprojektów. Pełne informacje na temat projektu i konkursu znajdują się na stronie internetowej.

Jak wziąć udział w konkursie? Jest to łatwe, gmina Łazy wyjaśnia na stronie, jak wygląda w nim udział. Co należy zrobić?

  1. Wejście na stronę www.piatkadlanatury.pl
  2. Rejestracja konta przez nauczyciela lub dyrektora
  3. Pobranie materiałów dostępnych na stronie dla zarejestrowanych użytkowników
  4. Przeprowadzenie lekcji dotyczącej wybranego obszaru „Save Nature” zgodnie z zaproponowanym scenariuszem / wypełnienie wniosku o dofinansowanie (dotyczy tylko dyrekcji szkoły)
  5. Wgranie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz dostępny w profilu użytkownika strony www.piatkadlanatury.pl – czytamy na stronie gminy Łazy

Na pytania najlepiej odpowie Biuro Programu. W godzinach pracy rozwieje wszelkie wątpliwości. Jest dostępne od poniedziałku do piątku, w godzinach 9,00-17,00. Kontaktować się z nim można dzwoniąc pod numer: 780 049 365. Istnieje także możliwość wysłania pytań w formie elektronicznej, kierując je na adres:  kontakt@piatkadlanatury.pl.

Jakie nagrody można otrzymać? Nagrodzonych zostanie 20 klas. Istotne jest jednak, by zaznaczyć, że każdy uczeń zostanie nagrodzony indywidualnie. To jednak nie wszystko. Pomoc obejmie też inne podmioty.

Uczniowie otrzymają – zestawy do doświadczeń ekologicznych, utrwalające wiedzę zdobytą na lekcjach. Opiekunowie zwycięskich klas otrzymają vouchery na zakup dowolnie wybranych materiałów dydaktycznych.

Dodatkowo dyrektorzy szkół mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ekoprojektu realizowanego lub planowanego przez szkołę. W ramach tego filaru konkursu można wygrać np. renowację terenu zielonego wokół szkoły, remont placu zabaw, wbudowanie chodników antysmogowe, czy też zainstalowanie karmników dla ptaków. Formuła konkursu umożliwia wykazanie się nieograniczoną kreatywnością szkół! A jest o co walczyć – na szkoły czeka 5 dofinansowań na szkolny ekoprojekt o wartości 10 000 zł każdy!

Krzysztof A.Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button