WAŻNA decyzja prezydenta

Decyzją prezydenta miasta Zawiercie – Łukasza Konarskiego, ruszyły konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej.

Zawiercie przystąpiło do opracowania projektu uchwały dotyczącej sprecyzowania nowych zasad i warunków zagospodarowania przestrzennego obiektów małej architektury, w tym miejsc reklamowych, tablic informacyjnych i ogrodzeń. Zostały określone nowe standardy jakościowe, rozmiary i gabaryty poszczególnych reklam, z wyszczególnieniem materiałów, z których mogą zostać stworzone. Opracowanie uchwały krajobrazowej miało na celu optymalizację przestrzeni reklamowej na terenie Zawiercia. Te działania pozwolą na uporządkowanie przestrzeni publicznej.

Jak czytamy na stronie miasta: 

W grudniu 2020 r. projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez organy wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Marszałek Województwa Śląskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków).

Pozytywnie zaopiniowany wniosek powoduje, że kolejna procedura dotyczyć będzie konsultacji z mieszkańcami miasta. Zawiercianie będą mieli do wglądu całość projektu uchwały krajobrazowej w okresie od 10 marca do 9 kwietnia 2021 roku.

Fot. UM Zawiercie

W związku z sytuacją epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz urzędników Urzędu Miasta Zawiercie ustalono następujące formy zapoznania się z uchwałą

  • Urząd Miejski w Zawierciu (w godzinach funkcjonowania Urzędu) po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo.
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu
  • Kontakt elektroniczny z pracownikami poprzez mail: architektura@zawiercie.eu 

Do projektu uchwały krajobrazowej mieszkańcy Zawiercia mogą składać swoje uwagi do Prezydenta Miasta Zawiercia, w nieprzekraczalnym terminie 26 kwietnia 2021 roku w formie elektronicznej i papierowej.

Trwają również konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Adrian Misiak 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button