Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego przez organizacje pozarządowe. Termin składania ofert trwa od 15 marca do 6 kwietnia. 

Konkursy ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego można zgłaszać w konkretnych obszarach. 

Pierwszą z nich jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Pula środków w tym obszarze wynosi 32 tys. zł. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 162/993/21 znajdziemy także informacje o głównych celach wyszczególnionych zadań. W wymienionym obszarze możemy wymienić umożliwienie mieszkańcom Powiatu Zawierciańskiego wzięcia udziału w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych służących rozwojowi aktywności społecznej, poszerzenia wiedzy w zakresie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i budowanie tożsamości lokalnej (także on-line); – dotarcie z ofertą kulturalną do jak najszerszej liczby mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego w celu umożliwienia im aktywnego udziału w tych wydarzeniach (także on-line). 

Drugim obszarem jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz Ochrona i promocja zdrowia. W tej puli łączna liczba środków wynosi także 32 tys. zł. Ten obszar daje możliwość mieszkańcom Powiatu Zawierciańskiego wzięcia udziału w różnorodnych przedsięwzięciach o charakterze sportowym, służących rozwojowi aktywności fizycznej oraz umożliwienie mieszkańcom Powiatu Zawierciańskiego poszerzenia swojej wiedzy w zakresie ochrony zdrowia (także w formule on-line); – dotarcie z ofertą sportową oraz promującą zdrowie do jak najszerszej liczby mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego w celu umożliwienia im aktywnego udziału w tych przedsięwzięciach (także w formule on-line). 

Więcej informacji znajdziecie na stronie zawiercie.powiat.pl. Zachęcamy zainteresowanych do wzięcia udziału!

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button