WORD w ZAWIERCIU coraz bliżej!

Niedawno pisaliśmy o tym, że pojawiły się plany stworzenia oddziału zamiejscowego katowickiego WORDU w Zawierciu. Plany nabierają na sile, a wynikiem tego jest wizja lokalna, która miała miejsce 19 marca 2021 roku.

W ubiegły piątek doszło do wizji lokalnej zapowiadanej przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza Starzyckiego, czyli kolejnego kroku prowadzącego do otwarcia departamentu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zawierciu.

Jak czytamy na stronie powiatu zawierciańskiego:

“W wizji uczestniczyli z ramienia WORD Katowice: Łukasz Drob Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz dr Mariusz Ogłoziński – Zastępca Dyrektora d.s. egzaminów i nadzoru. Powiat Zawierciański reprezentowali: Gabriel Dors – Starosta Zawierciański, Paweł Sokół – Wicestarosta, Barbara Kozioł – Członek Zarządu Powiatu, Tomasz Dzierżanowski – Sekretarz Powiatu i Grzegorz Wnuk, dyrektor ZS im. gen. J. Bema. W wizji lokalnej uczestniczyła także Maria Materla – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która w styczniu br. złożyła interpelację w  sprawie utworzenia oddziału terenowego WORD w Zawierciu.”

Wizyta miała charakter roboczy. Władze powiatu zawierciańskiego przedstawiły możliwości logistyczne placówki dyrektorowi WORDu. Po przeanalizowaniu możliwości powiatu i określeniu niezbędnych wymogów, które muszą zostać spełnione,  zostaną przeprowadzone kolejne rozmowy, które zbliżą powiat to utworzenia nowej placówki szkoleniowej.

Gabriel Dors, starosta zawierciański zapytany o to kiedy powstał pomysł i czy uruchomienie ośrodka będzie miało duży wpływ na mobilizację okolicznych kursantów odpowiada: 

“Pierwsze rozmowy prowadziliśmy już jesienią 2019 roku, gościłem wtedy u marszałka Starzyckiego. Początkiem 2020 roku mieliśmy spotkania z inspektoratem WORDU w Katowicach, natomiast pandemia pokrzyżowała plany. Na jesieni 2020 roku gościliśmy Panią Marię Materlę, którą zainteresowaliśmy tym pomysłem. Ona złożyła interpelację w styczniu w tej sprawie, natomiast w marcu Pan marszałek Dariusz Starzycki poprosił mnie o kilkunastominutową konferencję, w wyniku której podjęliśmy już aktywną współpracę. Zgodnie z analizami organów będziemy w stanie pokryć zapotrzebowanie nie tylko mieszkańców powiatu zawierciańskiego, ale również okolicznych – część powiatu myszkowskiego, olkuskiego i miechowskiego”.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button