Gmina Włodowice inwestuje w turystykę

Jak połączyć rozrywkę i rekreację? Jak zadbać o logistykę i stworzyć nowe szlaki turystyczne? W jaki sposób połączono Kopaniny z Włodowicami?

Utworzono ścieżkę spacerową. O zakończeniu prac poinformowała w poniedziałek, 22 marca, gmina Włodowice. Wiodącą przez tereny leśne trasa łączy Kopaniny z Włodowicami. Poza tym poprawia możliwości komunikacyjne mieszkańców Kopanin z Włodowicami i Mrzygłodem. Pisząc o powstaniu ścieżki, nie można pominąć oddania mieszkańców sołectwa Kopaniny.

Zanim jednak doszło do samych prac, gmina Włodowice musiała zawrzeć stosowną umowę z Nadleśnictwem Siewierz. Dzięki niej inwestycja w ogóle mogła zostać zrealizowana.

Roboty polegały na wytyczeniu optymalnej trasy, przycięciu krzewów i gałęzi oraz zbudowaniu dwóch kładek z drewna na istniejących rowachpisze na stronie Urząd Gminy Włodowice.

Należy podkreślić rolę i zaangażowanie Sołectwa Skałka-Kopniny. Nie kto inny, jak Wojciech Kazanecki, Sołtys Sołectwa Skałka-Kopaniny, we własnym warsztacie i ze swojego materiały wykonał solidne mostki. Następnie poświęcał swój czas i energię podczas ich montażu w lesie.

Jego działania dodatkowo zostały wsparte przez Adama Szmukiera, Wójta Gminy Włodowice oraz radnego Zbigniewa Zająca, reprezentował Nadleśnictwo Siewierz. Ostatni z wymienionych doglądał prowadzonych prac.

Ścieżka przyniesienie nie tylko korzyści w komunikacji, sprawi również, że wzrośnie atrakcyjność turystyczna gminy Włodowice. Późniejsze obowiązki związane z utrzymaniem jej dobrego stanu, będą należeć do gminy.

fot. Urząd Gminy Włodowice

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button