Budynek ARZ sprzedany?

Agencja Rozwoju Zawiercia to jednostka budżetowa gminy Zawiercie, której siedziba znajduje się przy ulicy Technologicznej 15. Działalność Agencji jest nakierowana na szeroko rozumianą promocję miasta Zawiercia, przede wszystkim na ukazywanie walorów inwestycyjnych, gospodarczych i krajobrazowych.

Działalność Agencji Rozwoju Zawiercia rozpoczęła się na przełomie 2014 i 2015 roku. Od tamtej pory przedmiotem działań agencji jest pomoc w opracowywaniu założeń programu wsparcia rozwoju gospodarczego Gminy Zawiercie oraz tworzenie warunków do ich wdrażania. Placówka zarządza również terenami i obiektami przeznaczonymi na inwestycje, które zostały przekazane przez gminę. Oprócz tego ma szereg pozostałych kompetencji, którymi zostały obdarzone przez władze Zawiercia.

Wszystko wskazuję jednak na to, że budynek i działka, która jest dzierżawiona przez ARZ zostanie sprzedana. Tak wynika z projektu uchwały prezydenckiej, który dotyczy zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność gminy Zawiercie oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 613/34, karta mapy 4, obręb Marciszów przy ul. Technologicznej.

Skutki finansowe takiej operacji mogą mieć tragiczne skutki. Dorota Przybyłka – rzeczoznawca majątkowy, który brał udział w oszacowaniu potencjalnej wartości budynku w operacie rachunkowym, oznajmił, iż wartość nieruchomości to 4,25 mln złotych netto (na dzień 05.03.2021). Warto nadmienić, że podpisana umowa na budowę oraz wyposażenie Zawierciańskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, który powstał w Strefie Aktywności Gospodarczej (obszar „A”), opiewała na kwotę 6 milionów 998 tysięcy 247 złotych i 11 groszy.

Projekt uchwały w uzasadnieniu wyszczególnił jedynie dane techniczne i lokalizacyjne obiektu, nie wskazując na konkretną potrzebę, ani cel wprowadzonych zmian. Ogólne dane budynku nie stanowią wystarczającej przesłanki do podjęcia takich działań, o czym informują sami radni. Sprawa sprzedaży działki i budynków ARZ została podniesiona na spotkaniu ubiegłej Komisji Budżetowej i Gospodarki Rady Miejskiej w Zawierciu.

Mariusz Golenia, przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Zawierciu zapytał o powód i cel sprzedaży wspomnianych nieruchomości:

“…czy coś więcej można w temacie się dowiedzieć, to znaczy dlaczego, jaki cel, gdzie ewentualnie przeniesie się park technologiczny, całe biuro, pracownicy, gdzie będzie dalej realizowana kwestia OZE, bo dużo mieszkańców się przyzwyczaiło do tego adresu, do ul. Technologicznej”.

Sprawa pozostaje rozwojowa, ponieważ w przyszłym tygodniu odbędzie się sesja rady, na której projekt będzie procedowany.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button