Ekologiczna przemiana Zawiercia

“Każdy myśli o zmianie świata, ale nikt nie myśli o zmianie siebie” mówi Lew Tołstoj. Prezydent miasta – Łukasz Konarski postanowił małymi krokami rozpocząć przemianę Zawiercia w miejsce ekologiczne i działać w nurcie #zerowaste.

Prezydent ogłosił nabór wniosków o użyczenie zbiornika na wody opadowe i roztopowe w ramach programu ekologicznego pn. „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę”. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej oraz Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Krzywa 3.

Cała inicjatywa polega na otrzymaniu pożyczonego zbiornika na wody opadowe i roztopowe. W ten sposób zbierana będzie woda opadowa z rynien do zbiorników, którą będzie można podlewać ogród. Zamysłem projektu jest wspieranie mieszkańców w przeciwdziałaniu suszy. Przy okazji zawiercianie zaoszczędzą kilka groszy z rachunków na wodę.

Wnioski o użyczenie zbiornika można składać od 19 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. Wypełniony wniosek wraz z załączoną dokumentacją w formie pisemnej, należy składać bezpośrednio do skrzynki podawczej w Urzędzie Miejskim z siedzibą w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42- 400 Zawiercie.

W celu pozytywnego rozpatrzenia wniosku każdy mieszkaniec Zawiercia musi spełnić kilka warunków:

Przede wszystkim musi być właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym znajdującej się na terenie Gminy Zawiercie nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.

 Nie  może posiadać względem Gminy Zawiercie zaległości z tytułu podatków i innych opłat, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Musi udokumentować wywiązywanie się z obowiązku prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Dodatkowo do wniosku musi dołączyć potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości tj. własności, współwłasności, wieczystego użytkowania w formie aktualnego wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu  prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub odpisu z ksiąg wieczystych nie starsze niż 3 miesiące. W przypadku braku założonej księgi wieczystej na dzień składania wniosku do posiadanego tytułu prawnego nieruchomości – wypis z rejestru gruntów i budynków nie starszy niż 3 miesiące lub decyzja wymiarowa na dany rok podatkowy.

Jednym z postanowień inicjatywy jest fakt, iż na jedną nieruchomość przysługuje użyczenie tylko jednego zbiornika na podstawie podpisanej przez Wnioskodawcę umowy użyczenia na okres 24 miesięcy, po tym okresie zbiornik przechodzi na własność Wnioskodawcy.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, a weryfikowane zostaną pod kątem spełnienia warunków określonych w programie “Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę.” 

Podstawą całego projektu jest Zarządzenie nr 1051/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Informacji na temat Programu „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” udziela: Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie, telefon: 32 67 223 40 lub 32 67 235 70.

Więcej informacji w sprawie tej inicjatywy znajdziecie na stronie https://www.zawiercie.eu/aktualnosci/8766?fbclid=IwAR1nyftUSjIRfXliG1CwfsAModJw15qES9k7LQjcVtyv85yGYPzpgquUpEc

Źródło: Zawiercie.eu

Martyna Urban

Jeden komentarz

  1. to wszystko na nic gdy wepchną tu kopalnię w ramach której będzie wypompowywane 60mln m3 wody rocznie i powstanie lej depresyjny o średnicy kilkunastu kilometrów, pożegnajcie się z dobrą wodą i rozwojem roślinności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button