Kto do Rady Kobiet w Rolnictwie?

Czy rolnictwo jest zdominowane przez mężczyzn? Czy potrzeba większej emancypacji kobiet lub… wzmocnienia ich roli kobiet w rolnictwie? Wprowadzono zmiany w prawie, które mogą mieć wpływ na zmianę sytuacji kobiet w rolnictwie.

Pod koniec marca br. weszło w życie zarządzenie ministra rolnictwa o utworzeniu Rady Kobiet w Rolnictwie. W skład mają wejść przedstawicielki KRUS, ARiMR, KOWR, ODR, KIKiDW oraz ogólnopolskich organizacji rolniczych, przetwórczych, samorządu rolniczego, kół gospodyń wiejskich i  jednostek samorządu terytorialnego. Organ ma doradzać ministrowi Grzegorzowi Pudzie w zakresie potrzeb i poprawy pozycji kobiet na wsiachpisze na stronie gmina Żarnowiec.

Do poniedziałku, 19 kwietnia, trwają zgłoszenia do Rady Kobiet w Rolnictwie. Zainteresowane osoby mają możliwość wpływu na politykę, zmianę perspektyw kobiety w rolnictwie oraz wzmocnienie pozycji zajmowanych przez kobiety na wsiach. Osoby zainteresowane powinny wysłać maila na adres: radakobiet@minrol.gov.pl.

W przesłanej wiadomości należy się odpowiednio przedstawić. Powołać się na swoje doświadczenia w zakresie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wymagane jest również przesłanie planów i pomysłów na rozwój obszarów wiejskich.

Do zadań Rady należeć będzie m.in. analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie ich problemów, rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich, ich aktywizacja, a także przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby kobiet niepełnosprawnych. Rada będzie  inicjować różne akcje społeczne, organizować szkolenia, debaty i konferencje oraz wspierać programy i kampanie społeczne, podnoszące świadomość w zakresie praw kobiet – czytamy w artykule: Powołanie Rady Kobiet w Rolnictwie, 16 marca, na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

fot.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button