Ruszył przetarg na termomodernizację ulicy Marszałkowskiej

1 kwietnia rozpoczął się przetarg na termomodernizację części budynków zlokalizowanej na ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu. Otworzono dwa przetargi, które dotyczyły przebudowy różnych części ulicy.

Prezydent Miasta Łukasz Konarski zadecydował o rewitalizacji ulicy Marszałkowskiej. Podjęta decyzja zaowocowała w rozpoczęcie procedury wyboru oferty w celu zawarcia umowy, czyli przetargu.

Z Biuletynu Informacji Publicznej wynika, że Zamawiający (Gmina Zawiercie) przeznacza na przebudowę ulicy 2,966,603,39 zł brutto. Kwota dotyczy lokali o numerze 35, 35A i 37.

Wykonawców nie brakowało. Do przetargu zgłosiło się 8 firm, które zaoferowały swoje usługi w tym zakresie. Kwoty, które zostały zaproponowane przez wykonawców z tytułu zapłaty, wahały się od 1,913,328,00 zł brutto do 3,192,350,40 zł brutto. Jak widzimy, ceny usług różnią się znacząca, gdyż różnica między najtańszą a najdroższą ofertą to ponad 1 milion złotych.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia 27.04.2021.

Warto wspomnieć, że 9 kwietnia rozpoczął się przetarg na termomodernizację pozostałych budynków, czyli lokali o numerach 29, 31, 39.

Z Biuletynu Informacji Publicznej wynika, że Zamawiający (Gmina Zawiercie) na ten cel przeznaczy 2,244,743,47 zł brutto.

W tym przypadku sytuacja miała się podobnie. Zgłosiło się jeszcze więcej wykonawców (10) niż w przypadku przetargu z 1 kwietnia. Kwoty, które zostały zaproponowane przez firmy budowlane z tytułu zapłaty, wahały się od 1,612,999,89 zł brutto do 2,203,200,00 zł brutto. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia 27.04.2021r.

Ulica Marszałkowska w najbliższej przyszłości otrzyma swoje nowe oblicze. Termomodernizacja wysłużonych fasad budynków będzie wpływać pozytywnie na wizerunek miasta i okolicy.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button