Którzy mieszkańcy płacą najwięcej?

Ile podatku od nieruchomości zapłacili mieszkańcy powiatu zawierciańskiego w 2020 roku? Jak wyglądają stawki wspomnianego podatku w poszczególnych gminach? Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich gmin. Wszelkie dane, którymi posiłkuje się redakcja, są pozyskane z Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnej z gmin.

Podatek od nieruchomości – stanowi tzw. podatek majątkowy, który ma na celu nałożenie na podatnika podatku z tytułu posiadania majątku w postaci nieruchomości. Ten typ podatku jest tzw. podatkiem lokalnym.

Podatki lokalne stanowią źródło dochodów samorządów terytorialnych, więc przyjmuje się, że otrzymały one od ustawodawcy określone władztwo podatkowe. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie przez gminy, przy czym ustawodawca wprowadził limity ograniczające pole manewru w wysokości podatków.

Jak prezentuje się stawka podatku od nieruchomości (budynki)?: 

Miejsce 10: Gmina Irządze: od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

Miejsce 9: Gmina Szczekociny: od budynków lub ich części a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,79 zł 

Miejsce 8: Gmina Łazy: od budynków lub ich części a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej, 0,77 zł

Miejsce 7: Gmina Ogrodzieniec: od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej- 0,73 zł

Miejsce 5 ex aequo: Gmina Żarnowiec: od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

Miejsce 5 ex aequo: Gmina Włodowice: od budynków lub ich części a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej 0,71 zł

Miejsce 3 ex aequo Gmina Kroczyce: od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

Miejsce 3 ex aequo: Gmina Poręba: od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,70 zł – od 1m² powierzchni użytkowej

Miejsce 2: Gmina Zawiercie: od budynków lub ich części a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,67 zł 

Miejsce 1: Gmina Pilica: od budynków lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej: a) mieszkalnych – 0,59 zł

Jak prezentuje się podatek gruntowy dla przedsiębiorców? Stawka podatku od nieruchomości (grunt) związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wygląda następująco.:

Miejsce 10: Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Irządze: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m² powierzchni.

Miejsce 9: Określa się  wysokość stawek podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Szczekociny: 1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,92 zł.

Miejsce 7 ex aequo: Określa się wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Łazy: 1) Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni, 0,89 zł.

Miejsce 7 ex aequo:  Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości w Miasta Poręba: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł – od 1m² powierzchni.

Miejsce 6: Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Kroczyce: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m² powierzchni.

 Miejsce 5: Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje: Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości:  od powierzchni gruntów: 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 1 m² użytkowej-0,86 zł.

Miejsce 4: Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żarnowiec 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1 m² powierzchni

Miejsce 3: Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włodowice: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni 0,82 zł

Miejsce 2: Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Pilica: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni – 0,81 zł. 

Miejsce 1: Określa się  wysokość stawek podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Miasta Zawiercie: 1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 0,77 zł. 

Najtańszy podatek od gruntu związany z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy w Zawierciu, natomiast najdrożej jest w Irządzach.

Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy płacisz podatek od nieruchomości. Sprawdź, czy płacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.

 • Za co płacisz
  • za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
  • za budynek,
  • za mieszkanie lub lokal użytkowy, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.
 • Kto płaci
  • właściciel,
  • posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,
  • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
  • posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.
 • Kto NIE płaci:
 • Jeśli NIE prowadzisz działalności gospodarczej, NIE płacisz podatku od nieruchomości za:
  • budynki gospodarcze lub ich części, które:
   • wykorzystujesz do działalności leśnej lub rybackiej,
   • tworzą gospodarstwo rolne i służą wyłącznie do działalności rolniczej,
   • przeznaczasz na specjalną produkcję rolną, na przykład uprawę w szklarniach, prowadzenie pasiek, hodowlę i chów zwierząt futerkowych,
  • grunty i budynki, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli utrzymujesz je i konserwujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
  • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
  • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz spełniasz co najmniej jeden z tych warunków:
   • jesteś w wieku emerytalnym,
   • jesteś inwalidą I albo II grupy,
   • jesteś osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   • jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolną do samodzielnej egzystencji,
  • położone w rodzinnym ogrodzie działkowym:
   • grunty,
   • altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, na przykład szopa na narzędzia, drewutnia,
   • budynki, które są infrastrukturą ogrodową.
 • Gmina, w której masz nieruchomość, może wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku. Sprawdź na jej stronie internetowej, czy możesz zapłacić mniej albo w ogóle nie płacić.

Adrian Misiak

2 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button