Kolejne utrudnienia dla kierowców w Zawierciu

Starostwo Powiatowe w Zawierciu 23 kwietnia opublikowało harmonogram prac na ulicy Łośnickiej i Piłsudskiego w Zawierciu. Zakończenie prac remontowych  planowane jest na drugą połowę maja 2021 r.

Starostwo opublikowało harmonogram prac inwestycji drogowej: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1726 S i 1730 S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie-Kromołów”. 

Aktualnie prace są prowadzone na dwóch odcinkach. Pierwszy z nich, czyli od skrzyżowania z ul. Senatorską do ul. Równej. Na tym fragmencie został wymieniony fragment odwodnienia. Praca renowacyjna polegała na wymianie  kratek ściekowych na nowe i części zniszczonych studni. Dodatkowo planowana jest stabilizacja podłoża, wymiana krawężników oraz przebrukowanie istniejących chodników. Termin zakończenia tych prac drogowych planowany jest na drugą połowę maja 2021 roku.

Drugi odcinek prac jest na wysokości skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Filaretów. Po lewej stronie jest wykonywana zatoka autobusowa wraz z chodnikiem. Po prawej stronie wymieniany jest krawężnik, a kostka na chodniku i zjazdach zostanie przebrukowana. Planowane zakończenie jest na drugą połowę maja 2021 r.

Starostwo informuje również, że istniejąca zatoka autobusowa przy ul. Wyspiańskiego zostanie zlikwidowana.

Na stronie widnieje również informacja, że inwestycja drogowa realizowana przez Powiat na ulicy Piłsudskiego i Łośnickiej nie zakładała wymiany wodociągów:

“Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu (RPWiK) korzystając z okazji, że tak duża inwestycja będzie realizowana przez Powiat, poprosił o zgodę na wymianę w ciągu remontowanej drogi starego wodociągu, na którym dość często dochodziło już do awarii. Zarząd Powiatu wyraził zgodę.  Remontowany odcinek miał mieć długość 700 mb.”

Starostwo dodaje, że finalne połączenie tych dwóch inwestycji jest dobre działanie logiczne. Niestety informuje także:

“Teraz, gdy inwestycja powiatowa powinna zmierzać ku końcowi, RPWiK informuje, że konieczna jest wymiana kolejnego odcinka wodociągu. Docelowo wodociąg miałby być więc wymieniony na odcinku… 1600 mb. To poważna zmiana w harmonogramie prac, szczególnie, że wymiana wodociągów nie była objęta umową z Wojewodą, a ta umowa jest wiążąca dla Powiatu (zadanie Powiatu jest współfinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych).”

Wykonawca tego zadania sygnalizuje, że jeżeli będzie wymieniany tak długi odcinek przez RPWiK nie zdąży zakończyć go w terminie. Z otrzymanego od RPWiK harmonogramu wynika, że prace wodociągowe potrwają do 15 maja. Dlatego właśnie Starostwo musi wystąpić z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji przynajmniej do lipca.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu prosi mieszkańców o cierpliwość.

Źródło: zawiercie.powiat.pl

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button