Rusza wyczekiwany remont w gminie Pilica

Kwestia stanu dróg w Polsce wciąż pozostaje tematem skomplikowanym. Jakość nawierzchni często nie odzwierciedla standardów przyjętych w innych częściach Europy. Warto jednak nadmienić, że pomimo problemów z modernizacją i konserwacją dróg to jednak pojawiają się symptomy, które napawają optymizmem. Takim powodem do zadowolenia może być interpelacja radnej Barbary Laskowskiej ws. modernizacji drogi powiatowej w Kidowie, gmina Pilica, złożona w dniu 25 marca 2021 roku.

Biorąc pod uwagę podział administracyjny w naszym kraju, drogi publiczne dzielą się na gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Ma to duże znaczenia, ponieważ w kwestiach prawno-formalnych zupełnie różne podmioty odpowiadają za stan dróg. W związku z tym, że za zarządzanie drogami odpowiedzialne są różne organy, możemy wyszczególnić następujący podział.

Zarządcami dróg są:

  • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
  • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
  • dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta),

Przedmiotem wspominanej interpelacji jest droga powiatowa w sołectwie Kidów, a dokładniej odcinek od ulicy Szkolnej w stronę domów. We wnioski Radnej Powiatu Zawierciańskiego czytamy, że nawierzchnia drogi jest zużyta z licznymi ubytkami i pęknięciami. Latem przejazd jest utrudniony ze względu na wzbijające się tumany kurzu, a gdy pada deszcz teren, robi się podmokły i błotnisty.

Zapytaliśmy Panią Barbarę Laskowską o szczegóły tej interpelacji:

Czy ta interpelacja jest odpowiedzią na żądania mieszkańców?

„To była inicjatywa mieszkańców sprzed kilku lat, sprawa się ciągnęła, dlatego postanowiłam zainterweniować w tej sprawie. Corocznie po okresie zimowym widzimy, jakie są ubytki dróg. W związku z tym istnieje konieczność ciągłej modernizacji.”

Czy wiadomo już o tym czy zostaną podjęte kroki w tej sprawie?

„Tak, zostałam zapewniona, że naprawa dojdzie do skutku i mieszkańcy będą mogli korzystać z wyremontowanej drogi.”

Takie samo zapewnienie widnieje w piśmie Biura Rady Powiatu Zawierciańskiego, które zostało załączone w odpowiedzi do interpelacji Barbary Laskowskiej. We wniosku czytamy m.in. o tym, że w bieżącym roku jest planowane równanie nawierzchni destruktem asfaltowym, a sama potrzeba remontu została dostrzeżona przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

Miejmy nadzieję, że remont drogi w Kidowie przebiegnie bez większych problemów, a nowa nawierzchnia pozwoli na szybsze i wygodniejsze przemieszczanie się po tej miejscowości.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button