Rekordowa liczba zgonów w Zawierciu

Kilka dni temu na oficjalnej stronie Miasta Zawiercie został opublikowany raport o stanie gminy za rok 2020. Jedną z podstawowych informacji jest porównanie liczby zgonów z rokiem poprzednim. Jakie informacje wynikają jeszcze z raportu?

Kilka dni temu Prezydent Miasta – Łukasz Konarski przedstawił raport gminy za rok 2020.  To sprawozdanie to najważniejsze informacje na temat funkcjonowania Zawiercia w 2020 roku. Raport został podzielony na 7 rozdziałów: Społeczeństwo i polityka społeczna, infrastruktura, inwestycje, zamówienia publiczne i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska, edukacja, bezpieczeństwo, kultura i sport oraz funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych, oraz spółek gminy. W tym artykule skupimy się na pierwszej części rozdziału I – społeczeństwie. 

Z raportu wynika, iż mieszkańcami miasta w 47% są mężczyźni, a w 53% kobiety. Społeczeństwo zostało podzielone na trzy grupy: pierwsza z nich w wieku 0-18 r.ż. stanowi 16%, druga od 18 do 60/65 r.ż. (kobiety/mężczyźni) to 58% i trzecia to osoby w wieku emerytalnym – 26%. 

W końcu dochodzimy do danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Zawierciu. W 2020 liczba zgonów to 1188 natomiast w 2019 było to 1158 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost nastąpił o 3%. W 2019 r. na terenie gminy zarejestrowano 340 noworodków, to mniej o 13 w porównaniu z 2019 r. Zawarto również o 56 mniej aktów małżeństw.

W raporcie opisano także działalność poszczególnych grup społecznych. Pierwszą z nich jest Zawierciańska Rada Seniorów, która daje osobom starszym możliwość wpływu na sprawy dotyczące lokalnych środowisk i zwiększa możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. Drugim z nich jest Zawierciańskie Forum Przedsiębiorców. To grupa ekspercka, której zadaniem jest aktywne uczestniczenie w planowaniu rozwoju gospodarczego w  mieście oraz wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Kolejnym jest Zawierciańskie Forum Sportu, inicjatywa ta polega na wspieraniu przez działaczy sportowych władz miasta. Następne w kolejce jest Zawierciańskie Forum Młodzieży, skupiające się na stwarzaniu przestrzeni do rozwoju aktywności młodych ludzi w Zawierciu. Ostatnie z nich to Forum Osiedli i Sołectw, które czynnie rozwiązuje sprawy i problemy lokalnych osiedli i sołectw w Zawierciu. 

Cały raport jest dostępny tutaj. Jego zawartość jest dość spora i zawiera szczegóły kompleks informacji na temat gminy Zawiercie. Czy według Was raport jest kompletny? A może brakuje w nim jakiś szczególnych informacji? Dajcie nam znać!

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button