Stary Rynek zmieni się nie do poznania!

Dziś po południu w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie prezydenta w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Stary Rynek. 

Prezydent Łukasz Konarski dziś po południu ogłosił podjęcie przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały w sprawie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stary Rynek. Została ona podjęta w opraciu o art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust.1 pkt 1,2,3,4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

W ogłoszeniu czytamy, że osoby zainteresowane, mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Dokument jest dostępny do pobrania tu. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Dodatkowo wnioski można składać w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, oczywiście w godzinach pracy instytucji. Inną z opcji jest przesłanie na adres architektura@zawiercie.eu wypełnionego wniosku, w terminie do 8 czerwca 2021 roku. 

Organem właściwym zajmującym się rozpatrywaniem wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski. 8 czerwca 2021 roku mija termin składania wniosków osób zainteresowanych zmianą zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie w rejonie ulicy Starego Rynku. 

Na czym Waszym zdaniem powinny skupić się zmiany w obrębie tej ulicy?

Martyna Urban

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button