Ile zarabia Przewodnicząca Rady Miejskiej?

Kontynuujemy sprawozdania z oświadczeń majątkowych za 2020 rok. Tym razem przyjrzymy się oświadczeniu Beaty Chawuły – Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

Przepisy samorządowe nakładają na radnych obowiązek składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, dotyczących ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową; oświadczenia te zawierać powinny m.in. informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach i składnikach mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych, a także osiągniętych dochodach.

Z oświadczenia majątkowego przedłożonego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej wynika, że zgromadziła 30 tysięcy w walucie polskiej.

Co więcej, jak wynika z dalszej treści oświadczenia jest w posiadaniu domu o powierzchni 120 m2 wycenionego na 370 tysięcy złotych oraz działki budowlanej zabudowanej wspominanym domem o powierzchni 591 m.kw. – jej wartość to ok. 65 tysięcy złotych. Nie posiada natomiast udziału w spółkach handlowych. Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód w wysokości 103 016, 49 zł na stanowisku kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota 23 460 zł to należności wynikające z diety Przewodniczącej Rady Miejskiej. W ramach pełnienia obowiązków przewodniczącej Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uzyskała 1 123,20 zł. Z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej osiągnęła dochód w wysokości 54 397,44 zł. Ostatni z dochodów Beaty Chawuły to renta rodzinna w wysokości 8 457,56 zł.

Pani Przewodniczącej życzymy samych sukcesów na drodze zawodowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie mogła kontynuować swoją polityczną działalność dla mieszkańców miasta.

Adrian Misiak

2 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button