Filmem zadbaj o bezpieczeństwo

Ambasadorzy Wizji Zero poszukiwani! Jesteś w wieku 15-23 lat? Oko kamery nie jest Ci straszne? Przystąp do konkursu filmowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” i zgarnij nagrody. 

Celem konkursu jest przede wszystkim promocja bezpiecznych zachowań w rolnictwie. Skierowany został do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych, zwłaszcza tych o profilu rolniczym. Innymi słowy, wziąć w nim udział mogą osoby w wieku 15-23 lat. 

Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, objął konkurs honorowym patronatem z okazji 30-lecia działania KRUS. Konkurs trwa od 30 czerwca do 30 września. 

Sprawa jest bardzo ważna, gdyż dotyczy promocji międzynarodowej kampanii Wizja Zero, czyli strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Zabezpieczenia Stowarzyszenia Społecznego ISSA (ang. International Social Security Association).  

Konkurs filmowy „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” – zaproszenie do udziału, YouTube, 23 czerwca 2021

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nagrania krótkiego filmu (0,5-2 min.) poświęconego trzem filarom kampanii Wizja Zero oraz co najmniej jednego z jej zasad. 

 • Innowacją w strategii Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan (…) Strategia opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga ograniczyć ryzyko niepożądanych zdarzeń, aby nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia w pracy: 
 • Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się 
 • Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko 
 • Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program 
 • Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany 
 • Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy  
 • Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie  
 • Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych – Strategia Wizji Zero (SWZ) w sektorze rolniczym w Polsce 

Szczegółowe zasady przeczytamy w regulaminie konkursu. Znajduje się tam również formularz zgłoszeniowy.  Dodajmy tylko, że konkurs przewiduje liczne nagrody rzeczowe i pieniężne. 

 • I nagroda – 4 500 zł (brutto) 
 • II nagroda – 3 500 zł (brutto) 
 • III nagroda – 2 000 zł (brutto) 
 • Nagroda Specjalna Głównego Inspektora Pracy – 2 000 zł (brutto) 
 • Nagroda Specjalna AGRO Ubezpieczenia – 1 000 zł (brutto) 

Krzysztof A. Kluza 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button