Kto dostanie berło starosty?

Uważasz, że przyczyniłeś się do promocji i rozwoju powiatu zawierciańskiego? Zgłoś się do konkursu Starosty Zawierciańskiego „Jurajskie Berło”. 

W dniu 5 czerwca ruszyła druga edycja Nagrody Starosty Zawierciańskiego „Jurajskie Berło”. Konkurs ma za zadanie wyłonić najbardziej przedsiębiorcze i aktywne osoby, których działania wypromowały powiat zawierciański. 

Starosta przyzna nagrody w kategoriach, takich jak: Pro Publico Bono – za działalność społeczną i charytatywną;. Przedsiębiorca Roku lub Firma Roku – za działalność w zakresie przedsiębiorczości i biznesu;  Sportowiec Roku – za działalność sportową i upowszechniającą zdrowy styl życia, Animator Kultury – za działalność na rzecz upowszechniania kultury, folkloru, obrzędów, dziedzictwa kulturowego i wydawnictw; Nagroda Specjalna – przyznawana na wniosek Starosty Zawierciańskiego lub Wicestarosty Zawierciańskiego.

Wnioski zgłoszeniowe należy przekazać pocztą lub przesłać osobiście w zamkniętej kopercie do Starostwa Powiatowego w Zawierciu na ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, Kancelaria Ogólna. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września. Nagroda może być przyznana na wniosek samorządu gminnego, stowarzyszenia działającego na terenie powiatu zawierciańskiego, instytucji kultury z powiatu zawierciańskiego lub grupy minimum 10 mieszkańców powiatu.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane przez kapitułę, w której skład wchodzą: Starosta Zawierciański – Gabriel Dors, Wicestarosta Zawierciański – Paweł Sokół, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego – Barbara Laskowska, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu – Małgorzata Machura;  Sekretarz Powiatu – Tomasz Dzierżanowski;  Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – Iwona Kuźniak. 

Kapituła w jednej kategorii może przyznać maksymalnie dwie nagrody, uwzględniając podział: osoba fizyczna, prawna, organizacja pozarządowa lub inny podmiot, który nie posiada osobowości prawnej. 

Tak samo, jak  w zeszłym roku, laureaci otrzymają okolicznościową statuetkę wraz z dyplomem oraz nagrodą pieniężną. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Autor: Krzysztof Ostapowicz

Zdjęcie: radiozawiercie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button