Nowy wymiar pomocy pokrzywdzonym przemocą domową

W dniu 25 czerwca b.r. w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, przy ul. Siemińskiego 22 przeprowadzono konferencję prasową, której cele było przedstawienie rekomendacji dla gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy jej ofiarom.

Rekomendacje zostały stworzone przez specjalistów z Ośrodka, którzy przeanalizowali obowiązujące przepisy prawne, w szczególności nową Ustawę antyprzemocową oraz dane statystyczne z 2019 roku, głównie w zakresie realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zalecenia Ośrodka są odpowiedzią na alarmujące dane statystyczne, zgodnie z którymi duża część gmin nie radzi sobie z zadaniami wynikającymi z realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy jej ofiarom.

Podczas wystąpienia wskazano możliwość zawiązania współpracy gmin z ośrodkami finansowanymi z Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie na terenie całego kraju znajduje się 370 punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach działalności punktów każdy z poszkodowanych może liczyć na pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz pomoc finansową. Do tej pory Fundusz Sprawiedliwości wydał aż 76 mln zł na dodatkową pomoc beneficjentom punktów. W każdym z tych ośrodków pracuje wykwalifikowana kadra prawników oraz psychologów, ponadto osoba zainteresowana pomocą ośrodków może liczyć na pomoc osoby pierwszego kontaktu.

Robert Łasa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button