Powiat znowu otrzymał miliony złotych dofinansowania

W ostatnich dniach wiele się działo. W powiecie przyznano kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje rozwoju dróg, Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz dofinansowanie dla domów seniora.

W dniu 8 lipca Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego przekazał aneks do umowy dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu, zwiększając dofinansowanie ze środków unijnych na projekt  „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych” o 3 914 797,02 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętów medycznych, prace remontowe oraz nowe rozwiązania informatyczne. Aktualny całkowity koszt projektu wynosi 21 486 486.97 zł, z czego 18 065 295.97 zł jest dofinansowane przez Unię Europejską. 

Tego samego dnia przyznano również ponad 16 mln zł na przebudowę dróg w powiecie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki mają zostać przeznaczone na remont dróg powiatowych: nr 1726 S Kromołów – Kiełkowice, 1725 S na odcinku Włodowice – Morsko oraz Skarżyce – Żerkowice. Oprócz tego fundusze mają być przeznaczone na remont ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu oraz przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Nad Wartą i Przejściowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Z dniem 5 lipca Prezydent Miasta Zawiercie, Łukasz Konarski poinformował o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 270 000 zł z budżetu miasta Zawiercie dla Powiatu Zawierciańskiego. Pieniądze mają być przeznaczone na sporządzenie dokumentacji do przebudowy drogi powiatowej nr 1730 S na odcinku: Zawiercie – Pomrożyce – Parkoszowice – Włodowice oraz dla budowy ronda w Pieckach.

Dwie gminy otrzymały również dofinansowanie w ramach programu SENIOR+. Gmina Ogrodzieniec otrzymała 132 tys. zł na funkcjonowanie dwóch dziennych Domów Seniora+ oraz Klubu Seniora, gdzie znajduje 65 miejsc dla osób starszych. Natomiast Zawiercie dostało dofinansowanie w kwocie 133 tys. dla Dziennego Domu SENIOR+, który mieści 40 osób.

Krzysztof Ostapowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button