Rusza Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów!

Nowa inicjatywa w powiecie zawierciańskim. Tworzymy Jurajską Mapę Potrzeb Seniora, w której osoby starsze będą mogły wskazać władzom lokalnym swoje problemy i potrzeby.

Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów to projekt mający na celu wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu. Umożliwia im samorealizację oraz uczestnictwo w życiu lokalnej polityki. Władze gmin planując różnego rodzaju remonty i budowy rzadko biorą pod uwagę potrzeby seniorów i problemy wynikające z ich podeszłego wieku. Ponadto Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów to oferta idealna dla aktywnych osób starszych, nielubiących bezczynności, chcących dalej się rozwijać oraz mieć wpływ na kształtowanie infrastruktury gminy dla lokalnych społeczności.

W ramach inicjatywy zostaną przeprowadzone warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się: jakie są narzędzia partycypacji społecznej i jaka jest rola społeczeństwa w projektowaniu miast. W dyskursie skupimy się na obszarach ważnych dla seniorów oraz na tym, gdzie najczęściej pojawiają się scysje dotyczące użytkowania przestrzeni publicznej. Warsztaty pomogą uczestnikom w zrozumieniu tego, jak należy podchodzić do konfliktów interesów i co zrobić, aby rozwiązania nie wykluczały żadnej z grup obywateli.

Dodatkowo seniorzy będą mogli odbyć spacer badawczy po terenach swoich gmin, którego celem będzie wskazanie miejsc wymagających zmiany pod kątem dopasowania ich do własnych potrzeb. Spacer badawczy to terenowa metoda, służąca badaniu przestrzeni, mapowaniu konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji oraz obserwacji aktualnego użytkowania przestrzeni.

Aby zapewnić uczestnikom komfort podczas spaceru, badania terenowe będą organizowane w okresie letnim. Przed rozpoczęciem spaceru każdy uczestnik otrzyma specjalny kwestionariusz, w którym będzie mógł zapisać swoje uwagi i sugestie odnośnie potencjalnych zmian. Dzięki niemu powstanie materiał, który zostanie wykorzystany do identyfikacji potrzeb, zaproponowania rozwiązań i sporządzenia petycji do władz lokalnych. Ponadto informacje te zostaną naniesione na mapy potrzeb seniorów, co pozwoli lepiej zobrazować konkretne problemy, z którymi borykają się osoby starsze. Mapy potrzeb seniorów wraz z petycjami zostaną przekazane przedstawicielom lokalnych władz poszczególnych gmin.

Organizatorem wydarzenia jest Klaster Innowacji Społecznych – konsorcjum śląskich organizacji i przedsiębiorstw społecznych. Zajmujący się realizacją projektów społecznych i operatorskich głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji oraz polityki międzynarodowej. Projekt „Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów” dofinansowany jest ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Natalia Cieślakowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button