Zobacz, o ile podrożeją opłaty za wywóz śmieci!

Od 28 lipca do 10 sierpnia potrwają konsultacje społeczne w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych. Planowane podwyższenie opłaty wynosi wzrost 19,50 zł na 36 zł dla osób sortujących odpady oraz wzrost 58,50 zł na 76 zł dla osób niesortujących. 

W dniu 26 lipca 2021 Prezydent Miasta Zawiercie wydal zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji  dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje potrwają od 28 lipca do 10 sierpnia. 

Konsultowany projekt ustawy głosi, że ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zawiercie dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości  36 zł (wzrost z 19,50 zł) na jednego mieszkańca. Ponadto ustala się podwyższoną kwotę dla ludzi niesortujących odpadów, która wynosić będzie 72 zł (wzrost z 58,50 zł). Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Konsultacje społeczne są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. W ramach konsultacji przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli. Konsultacje są szansą, aby wysłuchiwać opinii mieszkańców oraz informować ich o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte. 

Krzysztof Ostapowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button