ZAWIERCIANINIE zdecyduj, na co miasto wyda 1 500 000 ZŁOTYCH!

Trwa I edycja Zawierciańskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają możliwość zadecydować o tym, które przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków publicznych w przyszłym roku.

Do 31 sierpnia przyjmowane są projekty mieszkańców w pierwszej edycji Zawierciańskiego Budżetu Obywatelskiego. Przeznaczono na niego środki w wysokości 1 500 000 złotych.  W ramach projektu mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Zawierciu w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Dzięki temu mają możliwość zmian własnego otoczenia pod kątem własnych potrzeb oraz aktywnie udziału w procesie zarządzania miastem.

Jak przebiega Budżet Obywatelski?

Mieszkańcy najpierw zgłaszają propozycje projektów do Urzędu Miejskiego. Następnie są one analizowane przez urzędników. Wnioski, które przeszły pozytywną weryfikacje są poddawane powszechnemu i bezpośredniemu głosowaniu. Na koniec projekty są wpisywane do uchwały budżetowej miasta na 2022 r. – w kolejności od tego, który zdobył największą ilość głosów, aż do wyczerpania puli budżetowej. 

Jakie projekty mogą być realizowane ? 

Jak to wygląda w praktyce?

Zawiercianie będą mogli zgłaszać projekty: Skwerów z zielenią, pomników, placów zabaw, siłowni miejskich, wydarzeń kulturalnych, warsztatów itd… Jeżeli dany projekt zdobędzie dużą ilość głosów we wspomnianym wcześniej głosowaniu, zostanie on zrealizowany w 2022 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Krzysztof Ostapowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button