Rada Miasta złamała konstytucję. „To próba dyskryminacji zawierciańskiej młodzieży”

Nowe fakty w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta w Zawierciu. Próba ograniczenia funkcjonowania MRM w Zawierciu, której dopuściła się w sierpniu br. grupa dorosłych radnych, zakończyła się fiaskiem.

Przypomnijmy, że w czerwcu przyjęto uchwałę, która została złożona w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, pod którą podpisało się ponad 860 mieszkańców Zawiercia. W sierpniu jednak dorośli radni zmienili zdanie i postanowili ją uchylić, wprowadzając nową, „po swojemu”. Ta jednak okazała się niezgodna z przepisami prawa. Radni chcieli ograniczyć prawa wyborcze młodzieży i kompetencje Urzędu Miejskiego w zakresie prowadzenia działalności MRM. Nadzór prawny Wojewody Śląskiego stwierdził nieważność uchwały podjętej przez grupę dorosłych radnych.

Jak wskazuje Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego, Krzysztof Nowak, w piśmie skierowanym do Rady Miasta Zawiercie w dn. 30 września, w uchwale podjętej przez dorosłych radnych, znajduje się wiele nieścisłości i zapisów, które nie powinny się tam znaleźć. Rada Miejska w Zawierciu, podejmując tę uchwałę, naruszyła w sposób istotny przepis art. 5b ustawy o samorządzie gminnym.

Grupa radnych, która była inicjatorem wadliwej uchwały to: Beata Chawuła, Ewa Mićka, Henryk Mól, Michał Myszkowski, Martyna Gajos, Witold Grim, Paulina Pietras.

Co więcej, okazuje się, że przepisy uchwały podjętej w sierpniu przez dorosłych radnych, są również niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Miasta naruszyła zapis konstytucji, który mówi o tym, że wszyscy wobec prawa są równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Jeden z bardziej kontrowersyjnych zapisów w sierpniowej uchwale autorstwa grupy radnych, brzmiał: „Rada Miasta może odwołać członka Młodzieżowej Rady, jeżeli jego zachowanie godzi w dobre imię Młodzieżowej Rady i powagę sprawowanej funkcji.” De facto, zapis ten umożliwiał dorosłej Radzie odwołanie członka MRM w dowolnym momencie bez podania konkretnej przyczyny. Nadzór prawny zakwestionował ten zapis, powołując się na piśmiennictwo prawnicze, które mówi, że mieszkaniec gminy nie może ani z własnej woli, ani z woli jakichkolwiek innych osób (…) pozostawać poza ramami wspólnoty samorządowej lub być z niej wykluczony.

Nadzór prawny wojewody zwrócił także uwagę na to, że Rada Miejska w swojej uchwale próbowała ograniczyć czynne prawo wyborcze, wprowadzając zapis, że „W skład Młodzieżowej Rady wchodzą przedstawiciele Zarządów Samorządów Uczniowskich oraz iż Zarząd SU może wybrać spośród siebie delegata do MRM”. W praktyce oznaczałoby to, że w szkołach nie odbywałyby się wybory do Młodzieżowej Rady, co oznaczałoby pozbawienie głównego sensu istnienia MRM, a więc promowania postaw demokratycznych. Nadzór prawny uznał to za zawężenie kręgu osób uprawnionych do wyboru członków MRM.

Dodatkowo, Rada Miasta wprowadziła do swojej uchwały zapis, że opiekunem Rady nie może być pracownik Urzędu Miejskiego ani innych jednostek organizacyjnych Miasta. Gdyby ten zapis wszedł w życie, znacząco utrudniłoby to funkcjonowanie MRM w Zawierciu.

Za wadliwą uchwałą głosowali: Beata Chawuła, Martyna Gajos, Witold Grim, Joanna Janik-Jaworska, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka, Henryk Mól, Michał Myszkowski, Paulina Pietras i Damian Świderski.

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Zapytaliśmy o komentarz Mateusza Gwoździa, który był jednym z inicjatorów czerwcowego, obywatelskiego projektu uchwały o powstaniu MRM, który poparło 860 mieszkańców Zawiercia.

Ta uchwała pogwałcała szereg aktów prawnych i ograniczała dostęp do Młodzieżowej Rady młodym ludziom, chcącym aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Była to czysta próba dyskryminacji zawierciańskiej młodzieży, jednak spełzła ona na niczym! Wybory do MRM już się odbyły, a młodzi mogą wreszcie cieszyć się swoją własną Radą, bez zmartwień spowodowanych agresywną polityką dorosłych – mówi dla Jura24, Mateusz Gwóźdź.

Prezydent Łukasz Konarski, z uwagi na nieprawidłowości zawarte w sierpniowej uchwale, we wrześniu podjął decyzję o organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie, na podstawie czerwcowej, obywatelskiej uchwały. Kandydaci zostali już wyłonieni – to reprezentacja po 2 osoby z każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Zawierciu.

Wybory do MRM w Zawierciu odbyły się w szkołach w oparciu o uchwałę czerwcową, która była skutkiem inicjatywy społecznej i obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Ich wyniki ogłosimy do 25 października mówi w rozmowie z Jura24, rzecznik Urzędu Miejskiego, Monika Polak-Pałęga.

Wkrótce nowa Młodzieżowa Rada Miasta w Zawierciu rozpocznie prace.

Jeden komentarz

  1. Drodzy Wladcy Zawiercia ile miejsc pracy stworzono za Waszych rzadow? Czy Wasze dzieci wroca do Zawiercia aby tu zyc? Dlaczego tak spier****** potencjal tego miasta? dlaczego!!!!! Zajmujecie sie pierdolami latarnia sraczem bardzo merytoryczne obrady Urzedu Miasta merytoryczne taaaa….wojenki jak gdzie kogo upier**** Wybory nie dlugo pamietamy i przypomnimy!!!!!Wasze pomysly i realizacje!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button