Tomasz Dzierżanowski członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

25 kwietnia 2022 roku zainaugurowano Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego powoływana jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokonuje tego marszałek województwa, na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w danym regionie.

Zapytaliśmy Tomasza Dzierżanowskiego członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego o to, jakie zadania pełni ten podmiot:

Rada jest organem doradczym marszałka województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Do jej zadań będzie należało przede wszystkim wyrażanie opinii na temat projektów zmian uchwał i spraw dotyczących zadań publicznych. Rada pomaga również rozwiązywać spory zaistniałe pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego.

Rada będzie ściśle współpracować z organizacjami pozarządowymi. 

Źródło: Facebook, @Tomasz Dzierżanowski.

Warto w tym miejscu przywołać słowa Wojciecha Saługi – marszałka województwa kadencji, w której śląska Rada została powołana (2015):

Jakość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w olbrzymim stopniu zależy od organizacji pozarządowych. Jako marszałek województwa śląskiego jestem przekonany, że to właśnie organizacje pozarządowe są jednym z kluczowych ogniw, budujących siłę regionu i zapewniających jego nieustanny rozwój

– wypowiedź ta również dziś zdaje się nie tracić na aktualności. 

W skład śląskiej Rady, zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa, wchodzą: przedstawiciel Wojewody Śląskiego (Czesław Sobierajski), trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego (Alina Nowak, Urszula Koszutska, Alina Bednarz), trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego (Danuta Sobczyk, Dawid Kamiński, Janusz Freitag), oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych (Przemysław Stich, Sławomir Dębski, Marta Zmitrukiewicz, Grzegorz Falkus, Grzegorz Żymła, Tomasz Dzierżanowski, Edward Szeliga). 

Akty powołania zostały wręczone przez Beatę Białowąs – członka Zarządu Województwa Śląskiego, przy obecności Marii Materli – Radnej Sejmiku Województwa oraz Celiny Pająk – Dyrektora Departamentu Promocji i Projektów Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button