W Zawierciu NIE BĘDZIE PODWYŻKI cen opłat za wywóz śmieci! Radni zagłosowali „PRZECIW”

W środę 25 sierpnia miała miejsce Sesja Rady Miasta Zawiercie. Podczas głosowania nad podwyżką cen opłat za wywóz odpadów radni w zdecydowanej większości zagłosowali „przeciw”. Oznacza to, że miasto dalej będzie dopłacać do utylizacji śmieci w Zawierciu.

W środę 25 sierpnia miała miejsce sesja Rady Miasta Zawiercie. Radni głosowali m.in. nad podwyżką cen opłat za wywóz odpadów. Stawka miała wzrosnąć z 19,50 zł na 36 zł za śmieci segregowane oraz z 58,50 zł na 72 zł za niesegregowane. Radni byli przeciwni temu projektowi. Dominik Janus zaproponował mniejszy wzrost stawki – do 25 zł za odpady segregowane oraz większą kwotę za niesegregowane – 75 zł. Wniosek o zmianę w projekcie został odrzucony. Ostatecznie nie podjęli również uchwały w sprawie podwyżek. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Zawiercia, którzy podczas konsultacji społecznych w sprawie opłat za wywóz śmieci mieli negatywne zdanie na temat wyższych cen.

Propozycja podwyżki była podyktowana tym, że miasto stale dopłaca do wywozu śmieci. Mimo tego, że system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami prawnymi, musi się samofinansować. Kwota, którą dopłacało miasto w 2020 r. wynosiła 4,50 zł – w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W pierwszym półroczu bieżącego roku miasto traciło na każdym zawiercianinie 3,24 zł miesięcznie. Niestety, na drugie półrocze jest prognozowany wzrost tej kwoty do ponad 6 zł. Jest to podyktowane m.in. większą ilością produkowanych odpadów w Zawierciu. Aktualnie na jednego mieszkańca przypada 441 kg śmieci, czyli prawie o 50 kg więcej niż miało to miejsce dwa lata temu. Do tego należy doliczyć jeszcze szereg innych czynników generujących koszty, do których należą: 

  • wzrost kosztów związanych z transportem i zagospodarowaniem odebranych odpadów,
  • zwiększone ilości odpadów przyjmowanych w PSZOK,
  • spadek liczby mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 
  • częste zmiany przepisów i wprowadzanie nowych obowiązków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 
  • wzrost cen paliw,
  • wzrost płacy minimalnej, 
  • inflacja.

Rozłożenie kosztów wywozu odpadów 

Krzysztof Ostapowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button