Inicjatywa Lokalna w Zawierciu – zgłoszenia do 31 października!

Uważasz, że w twoim otoczeniu potrzebne są zmiany? Masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie w Zawierciu oraz przyjaciół lub sąsiadów, którzy pomogą ci je zrealizować? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Inicjatywa Lokalna.

Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy Zawiercia mogą mieć realny wpływ na zmianę najbliższego środowiska, a samorząd może w ten sposób wspomagać aktywizowanie i integrację lokalnej społeczności.

W ramach Inicjatywy Lokalnej można uzyskać od miasta wsparcie na:

 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność charytatywną;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie
  tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • edukację, oświatę i wychowanie;
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • ochronę przyrody, w tym zieleni miejskiej;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • rewitalizację.

Wnioski można składać od 1 września do 31 października. Pytania związane z inicjatywą lokalną należy zgłaszać do pracowników Centrum Organizacji Pozarządowych (mail: cop@zawiercie.eu lub tel. 32 494 13 82).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button