Jurajskie Mapy Potrzeb Seniorów do pobrania

Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów to nowa inicjatywa w powiecie zawierciańskim, dzięki której osoby starsze będą mogły wskazać władzom lokalnym swoje problemy i potrzeby. Władze gmin planując różnego rodzaju remonty i budowy rzadko biorą pod uwagę potrzeby seniorów i problemy wynikające z ich podeszłego wieku. Dzięki nam aktywni seniorzy mają możliwość samorozwoju i wpływu na lokalny rozwój swojej gminy i społeczności.

Tu znajdują się mapy potrzeb seniorów do pobrania:

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie w grudniu 2011 r. Przedmiotem ich działalności jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, kultury fizycznej i sportu, jak również międzypokoleniowej współpracy. Ponadto członkowie dążą do nawiązywania współpracy z uczelniami, okolicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi działającymi w Gminie Koziegłowy. Posiadają sekcje: taneczne (współpracują z choreografami), rowerowe, teatralne (wystawiają spektakle teatralne), muzyczne i gimnastyczne. Działają w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”! Często wyjeżdżają na olimpiady krajowe (np. w Łazach, Radomsku) i zagraniczne (np. na Ukrainie), gdzie odnoszą liczne sukcesy.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lgocie Murowanej to grupa seniorów, licząca łącznie 17 osób, w głównej mierze osoby w wieku 60+. Tradycja organizacji sięga lat 50-tych XX wieku, z tym że jak sami zaznaczają, pierwsze zapiski o jego funkcjonowaniu w kronikach pojawiają się dopiero od 1971 roku. Po 1999 roku działalność KGW w Lgocie Murowanej została zawieszona aż do roku 2011.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu zajmuje się działalnością edukacyjną, sportową, wycieczkami oraz wymianami do innych krajów. Członkowie mogą uczyć się języka angielskiego i włoskiego, a następnie wykorzystać swoje nowe umiejętności w praktyce podczas europejskich wymian. Uniwersytet może także pochwalić się swoimi dokonaniami w sporcie m.in. złotym medalem w pchnięciu kulą na Olimpiadzie Seniorów. W przyszłym roku UTW w Siewierzu będzie świętować będzie swoje dwudziestolecie. 

W miejscowości Poręba odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów “Nestor” z Jackiem Pałuchą z Jurajskiej Mapy Potrzeb Seniorów. Stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją seniorów, członkowie zorganizowali w tym roku między innymi “Międzypokoleniową Powiatową Olimpiadę Sportową”. Było to wydarzenie łączące pokolenia w duchu sportu i zdrowej rywalizacji. Środki na to przedsięwzięcie pozyskano z budżetu starostwa przy współpracy z Urzędem Miasta Poręba.

Stowarzyszenie Koło Aktywnych Kobiet „W Kobietach Siła” – organizacja działa od 2009 roku i prowadzi działalność o charakterze naukowo-technicznym, opiekuńczo-wychowawczym, oświatowym i kulturalnym w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży. Swoimi działaniami wspierają rozwój społeczności lokalnych, jak również pomagają rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Panie aktywnie działają na różnych płaszczyznach, jednocześnie aktywizując lokalną społeczność.

Koło Gospodyń Wiejskich z Włodowic liczy 13 członkiń. Panie troszczą się o estetykę gminy, starając się stworzyć przestrzeń cieszącą oczy każdego mieszkańca. Ich działania upiększające Włodowice skupiają się na pielęgnacji i prowadzeniu nasadzeń w przestrzeniach publicznych. Dzięki ich trosce mieszkający okolicy mogą się cieszyć pięknymi widokami kolorowych roślin i zapachem kwiatów.

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zawiercia spotkali się z przedstawicielami Jurajskiej Mapy Potrzeb Seniorów, żeby omówić problemy i potrzeby seniorów z Zawiercia. Podczas dyskusji i spaceru badawczego utworzono szczegółową mapę oraz przygotowano podwaliny pod petycję, która ma zwrócić uwagę władz miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button