Będzie 200 nowych miejsc pracy w Zawierciu. Elemental zbuduje innowacyjny zakład w SAG

Dziś ważny dzień dla Zawiercia. Podpisano właśnie umowę nabycia dużych działek przemysłowych, położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zawierciu. Powstanie tam duży, innowacyjny zakład wraz z zaawansowanym centrum badawczo-rozwojowym.

Firma, która zakupiła tę nieruchomość, to Grupa Elemental Holding. Spółki wchodzące w skład Grupy Elemental, mają swoje siedziby w krajach Unii Europejskiej, Turcji, UAE oraz w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorstwo inwestuje w podmioty zajmujące się branżą m.in urban mining.

Na tej nieruchomości, spółka zrealizuje fazę inwestycyjną projektu „Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu”. Projekt związany jest z odzyskiwaniem cennych metali ze zużytych baterii z laptopów, telefonów komórkowych czy samochodów elektrycznych oraz z przetworzonych katalizatorów samochodowych.

Projekt Elemental Holding S.A. został nagrodzony wysokim grantem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Plany te zostały również wysoko ocenione m.in. przez ekspertów Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz NCBiR. W kwestii odzyskiwania tych cennych metali, Unia Europejska jest uzależniona od importu z innych państw, dlatego też znaczenie tej inwestycji jest kluczowa, aby to zmienić.

Wartość inwestycji, która powstanie w Zawierciu, wynosi około 380 milionów złotych. Zatrudnienie w nowym zakładzie może znaleźć około 200 pracowników. Większość z nich nie będzie potrzebowała specjalistycznego wykształcenia, ale w nowej fabryce znajdą się również miejsca pracy np. dla specjalistów z dziedziny chemii. Zakład zlokalizowany zostanie na ternach w okolicach ulic Podmiejskiej i Myśliwskiej. Obiekt ma być ekologiczny i ma nie emitować żadnych szkodliwych zanieczyszczeń. Przedsięwzięcie zakłada wdrożenie licznych rozwiązań, związanych z ochroną środowiska, takich jak instalacje i zbiorniki do retencji i wykorzystania deszczówki, systemy odzysku energii czy redukcji hałasu. Od istniejącej zabudowy zakład zostanie oddzielony pasem zieleni izolacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button