Ogromna podwyżka opłat za wywóz śmieci w Porębie. Stawka 36,60 zł od lutego

Dziś, 20 grudnia odbyła się Sesja Rady Miasta Poręba, w formie zdalnej. Wśród tematów w porządku obrad, pojawił się punkt dotyczący podwyżek opłat za wywóz śmieci.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XX/222/20 Rady Miasta Poręba z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki opłaty podwyższonej. W wyniku tej uchwały, nowa stawka za odpady segregowane będzie wynosić 36,60 zł od lutego 2022 roku. W przypadku odpadów, które nie będą segregowane, stawka wynosić będzie 73,20 zł. Uchwała została podjęta 8 głosami „za”. 4 radnych było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Do tej pory, stawki w Porębie wynosiły: 29 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości, jeżeli powstające tam odpady są segregowane oraz 56 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na nieruchomości jeżeli odpady nie są segregowane.

W Porębie póki co będzie najdrożej (ze wszystkich gmin powiatu zawierciańskiego. przyp. red.) (…) Mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do sytuacji, kiedy nasza opłata śmieciowa nie będzie się różniła od opłat śmieciowych w innych miastach. Na razie jeszcze jest wyższa, bo takie są nasze realia – mówił podczas sesji Burmistrz Poręby, Ryszard Spyra.

Wzrost opłat za wywóz śmieci to powszechne zjawisko, które ma miejsce w coraz większej ilości miast w Polsce. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in wzrost kosztów związanych z transportem i zagospodarowaniem odebranych odpadów, wzrost ilości wytwarzanych odpadów, ale także częste zmiany przepisów i wprowadzanie nowych obowiązków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Dużym problemem zarówno w kontekście wywozu śmieci, ale i wielu innych usług i towarów, jest wzrost cen paliw, wzrost płacy minimalnej oraz galopująca inflacja.

Obecnie w Zawierciu w wyniku zmian podjętych przez Radę Miejską, stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 25 zł na jednego mieszkańca (za odpady segregowane) i 62,50 zł (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny). Stawki drożeją we wszystkich gminach powiatu. Na przykład, od 1 lutego 2021, w Szczekocinach za odpady segregowane mieszkańcy płacą 33 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button