Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do szkół i przedszkoli w Zawierciu

Już wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. To ważne, aby nie przegapić terminów związanych z rekrutacją.

Od 21 lutego będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów. Od 7 lutego można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Do klas I przyjmowane będą dzieci 7-letnie, urodzone w roku 2015 – objęte obowiązkiem szkolnym i dzieci 6-letnie, urodzone w roku 2016 – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2022/2023 znajdują się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button