Ulica Myśliwska zostanie przebudowana

W najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa ulicy Myśliwskiej, która łączy ze sobą gminy Zawiercie i Poręba. Teren został już przekazany wykonawcy, który na wykonanie inwestycji ma czas do 30 października.


To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w 2020 roku. Ulica Myśliwska łączy ze sobą gminy Poręba i Zawiercie. Stanowi alternatywę dla ciągle zakorkowanej DK78. Jest także jedną z odnóg prowadzących do Strefy Aktywności Gospodarczej. Teraz zostanie przebudowana.

– Inwestycja realizowana jest przy montażu finansowym trzech samorządów: powiatu zawierciańskiego, gminy Zawiercie i gminy Poręba. To droga powiatowa, dlatego wniosek o wsparcie ze środków Unii Europejskiej składał powiat. Bardzo cieszę się, że powstał taki montaż finansowy. To oznacza, że samorządy lokalne dobrze ze sobą współpracują – mówił Gabriel Dors, starosta zawierciański.

Przebudowana zostanie cała ulica Myśliwska. Prace będą prowadzone od skrzyżowania z DK78 aż do skrzyżowania z DW791. Remontowany będzie odcinek o długości około 2,6 kilometra. W ramach inwestycji wykonane zostaną podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne pod ciąg pieszo-rowerowy oraz na istniejącej jezdni, która zostanie poszerzona. Powstanie także ciąg pieszo-rowerowy. Wykonane zostaną chodniki, wjazdy, pobocza, krawężniki. Przewidziano roboty odwadniające i melioracyjne. Zadbano o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu i zaplanowano dla nich przejścia dla pieszych.

Cała inwestycja kosztować będzie ponad 3,5 mln złotych. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji będzie firma PHU Larix Sp. z o.o. z Lublińca, która czas na wykonanie inwestycji ma do 30 października.

fot. Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button