I rocznica Koła Gospodyń Wiejskich z Chruszczobrodu

Koło Gospodyń Wiejskich z Chruszczobrodu ma powód do świętowania. Mija właśnie rok od jego założenia!


W sobotę 4 lipca b.r. w budynku OSP w Chruszczobrodzie odbyło się I Walne Zgromadzenie Koła Gospodyń Wiejskich Chruszczobród “Dolomitki”. Na zebraniu dokonano podsumowania pierwszego roku aktywności. Zarząd KGW przyjął sprawozdanie finansowe, a także informację o działalności z poprzedniego roku. Przewodnicząca KGW Chruszczobród “Dolomitki” – Iwona Pniak – przedstawiła zamierzenia na najbliższe miesiące aktywności, które będą polegać na przygotowaniu lokalu do spotkań i innych celów, zakup ubrań.

Uzupełnieniem planowanej działalności będzie podjęcie wysiłków mających na celu rozwój lokalnej społeczności i integrację międzypokoleniową osób wywodzących się z różnych grup społecznych. Aby to osiągnąć konieczna jest współpraca z samorządem gminnym. Po zakończeniu obrad odbyły się uroczyste obchody I rocznicy powstania Koła KGW Chruszczobród “Dolomitki”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button