Interpelacje radnych w Zawierciu. Najwięcej zgłosił ich Mariusz Golenia

Zawiercie ma 21 radnych, którzy reprezentują mieszkańców w ważnych dla nich sprawach. W tym celu składają interpelacje. Najaktywniejszym radnym miejskim jest Mariusz Golenia, który od początku kadencji złożył już 15 interpelacji.

Radni w sprawach dotyczących gminy mogą kierować do burmistrza, prezydenta, wójta interpelacje i zapytania. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla danej gminy, a zapytanie składa się, aby uzyskać informacje o stanie faktycznym danej sprawy lub w kwestiach aktualnych problemów. Formalnie zarówno interpelacja, jak i zapytanie składa się z krótkiego przedstawienia istniejącej sytuacji oraz pytania. Radni składają pisemnie do przewodniczącego rady interpelacje i zapytania, który z kolei przekazuje je organowi wykonawczemu gminy. W przypadku Zawiercia to prezydent Łukasz Konarski. Na odpowiedź ma 14 dni od dnia otrzymania interpelacji. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Mieszkańcy mają prawo występować do radnych, aby zgłosili interpelację lub zapytanie.

Mieszkańców Zawiercia w Radzie Miejskiej reprezentuje 21 radnych. Tematy składanych interpelacji są bardzo różne, ale najczęściej dotyczą infrastruktury miejskiej np: uzupełnienia oświetlenia ulicznego, przeglądu i naprawienia ulic miejskich i załatania dziur, dokupienia paru elementów do placu zabaw, odśnieżania niektórych dzielnic, poprawy funkcjonalności studzienek deszczowych. Niektórzy radni piszą interpelacje dotyczące zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, czy też planów Prezydenta Miasta w sprawie ewentualnej budowy kopalni rud cynku i ołowiu. Ważne pytania zawierała interpelacja, która poruszała kwestie m.in: funkcjonowania organów zarządzających gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w których Gmina Zawiercie jest jedynym udziałowcem. Interpelacje radnych i odpowiedzi na nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ile interpelacji zgłosili poszczególni radni miejscy?

Lp.    Imię i nazwiskoLiczba interpelacji
1.Mariusz Golenia15
2.Michał Myszkowski8
3.Witold Grim6
4.Elżbieta Kornobis – Wieczorek      3
5.Damian Świderski3
6.Przemysław Trepka3
7.Edyta Grzebieluch 2
8.Dominik Janus 1
9.Paweł Kaziród1
10.Ewa Mićka 1
11.Paulina Pietras1
Razem44

Oprócz interpelacji radni miejscy składają wnioski. Do prezydenta Zawiercia zgłoszono jeden wniosek, który dotyczył wprowadzenia bezpłatnego transportu zbiorowego dla wszystkich pasażerów na terenie Zawiercia. Podpisali się pod nim: Elżbieta Kornobis – Wieczorek, Joanna Janik – Jaworska, Edyta Grzebieluch, Ewa Mićka, Paweł Kaziród, Michał Myszkowski, Witold Grim, Damian Świderski.

Fot. UM Zawiercie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button