Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu. Udział w projekcie wzięli uczniowie z naszego powiatu

Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu to projekt społeczny Klastra Innowacji Społecznych. Skierowany był do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całego województwa śląskiego. Udział w nim wzięli także uczniowie z powiatu zawierciańskiego. 

Projekt “Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu” to projekt społeczny, który skierowany był do młodzieży w wieku 15-19 lat. Oczywiście zamieszkałej na terenie województwa śląskiego. Projekt obejmował swoim zasięgiem łącznie 192 uczestników, którzy działających w 25 grupach. Wśród nich znaleźli się uczniowie szkół z powiatu zawierciańskiego. Udział w projekcie wzięły następujące placówki:

  • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu 
  • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej
  • Zespół Szkół w Pilicy                                                                                                                                                       
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu,                                                                                     
  • I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Żeromskiego w Zawierciu,                                                                                                       
  • Technikum nr 4 – ZS im. Staszica w Zawierciu                                                                                                
  • Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu

Projekt ten prowadzony był od stycznia 2019 roku. Był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu było wsparcie młodych ludzi w szczególnie trudnej sytuacji, również tych z niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów młodzież zdobywała i doskonaliła umiejętności społeczne ważne na rynku pracy, które jednocześnie są zgodne z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO).

W ramach projektu uczestnicy brali udział w cyklu 15 nieodpłatnych warsztatów rozwijających umiejętności miękkie, interpersonalne czy osobiste. Szczególny nacisk położono na umiejętności związane z  komunikatywnością i wrażliwością społeczną. Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy utrwalili nabyte umiejętności podczas tworzenia swoich autorskich projektów na rzecz społeczności lokalnej. Pracowali przy nich w charakterze wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Na obecną chwilę uczestnicy zrealizowali już 11 różnych projektów na rzecz dzieci, osób starszych, schronisk dla zwierząt, bezdomnych, przedszkoli, szkół, promocji aktywności fizycznej czy ekologiczncyh. Młodzież, która uczestniczyła w projekcie  zdobyła i udoskonaliła umiejętności i kompetencje społeczne atrakcyjne dla pracodawców w zakresie komunikacji interpersonalnej, wyrażania emocji oraz pracy zespołowej. Wśród nich znalazły się umiejętności takie jak doradzanie innym, asertywność, poprawne posługiwanie się mową ciała, wypracowanie kompromisu, przyjmowanie konstruktywnej krytyki, umiejętność wspierania innych, umiejętność zadawania pytań, umiejętność przekonywania innych do swojego zdania czy odpowiedniego zwracania się do słuchaczy.

Ciekawe projekty wykonała młodzież z powiatu zawierciańskiego. Uczniowie pilickiego liceum realizowali dwa projekty. Jeden nastawiony był na szeroko pojęte działania ekologiczne, a drugi na wsparcie dzieci przedszkolnych w doskonaleniu różnych umiejętności manualnych. Licealiści biorący udział w projekcie do dziś wspominają warsztaty z mentorem, podczas których zdobywali nowe kompetencje. Niektóre z nich będą mogli zastosować  np. podczas ustnego egzaminu maturalnego, ponieważ nauczyli się jak zrobić dobre wrażenie oraz jak być dobrym rozmówcą. Udział w projekcie „otworzył” uczniom spojrzenie na siebie oraz na innych ludzi. Dodał im także pewności siebie i nauczył współdziałania w grupie. To z pewnością zaprocentuje w zawodowym życiu. 

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu– reprezentowała grupa pięciu uczennic: Wiktorii Rak, Pauliny Skwara, Majki Wnuk, Aleksandry Krupy oraz Natalii Skały. Opiekunką ich projektu była Joanna Dziechciarz-Duda, pedagog szkolny. Dziewczęta wspólnie wykonały projekt skierowany do podopiecznych Przedszkola nr. 4 w Zawierciu. Uczennice zakupiły i skręciły meble, które trafiły do sali przedszkolnej. Dzięki udziałowi w projekcie wolontariuszki uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, na których doskonaliły umiejętności i kompetencje społeczne. Jak wspominają uczennice powierzone im działania okazały się trudniejsze niż przewidywały. 

– Pisanie projektu na tak wysoką kwotę pieniędzy było dla nas ogromnym wyzwaniem. Żadna z nas nie miała doświadczenia w tej dziedzinie. Wymagało to od nas ogromnego pokładu wytrwałości, cierpliwości i zaangażowania. Jeszcze zanim usiadłyśmy do kosztorysu i rozmów z dyrekcją oraz naszym koordynatorem, musiałyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: „Co ma stanowić misję naszego projektu?”. Kilka spotkań naszej grupy wolontariackiej minęło na dyskusjach i wymianie pomysłów. Naszym celem zostało stworzenie przyjemnego kącika dla najmłodszych mieszkańców miasta. Następnie przyszedł czas na realizowanie projektu. Musiałyśmy sprostać opracowaniu planu działania i kosztorysu, sporządzeniu wniosku o potężne dofinansowanie, nagłemu przymusowi elastyczności ze względu na epidemię, A na zakończenie poświęciłyśmy nasz wolny czas na prace wieńczącą projekt. Sama fizyczna praca nad złożeniem wszystkich elementów była również sprawdzianem naszej umiejętności współpracy i samodzielności- wspominają uczennice I LO. 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu podkreślała, że jest dumna z zaangażowania swoich uczennic i ich opiekunów w pomoc innym osobom. Zauważyła przy tym, że dziewczęta na realizację projektu poświęcały swój własny czas.

– Dziękuję wszystkim uczniom, jak i opiekunom za zaangażowanie i aktywny udział w projektach oraz za ofiarowanie swojego czasu i pracę osobom potrzebującym – dodaje Bożena Bańska, dyrektor I LO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button