Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. Głosowanie trwa do 23 września

Trwa druga edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Głosowanie w nim trwa do 23 września. Łącznie w całym województwie zgłoszono aż 90 propozycji zadań. 8 z nich dotyczy zadań realizowanych w podregionie, do którego należy powiat zawierciański.


Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego to określona pula pieniędzy w budżecie województwa śląskiego, o której wydatkowaniu decydują jego mieszkańcy. To oni najpierw zgłaszali swoje propozycje, a następnie poprzez głosowanie wybiorą najważniejsze zadania. Łącznie w całym województwie zgłoszono 90 propozycji zadań. 

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. Jakie propozycje z naszego podregionu?

Województwo śląskie zostało podzielone na 7 podregionów. Powiat zawierciański znajduje się w grupie 7. W tej samej grupie znajdują się także powiat będziński oraz Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno. W tej grupie zgłoszonych zostało 8 projektów. Które najbardziej dotykają naszego powiatu? Na pewno siatkarskie mistrzostwa powiatów będzińskiego, zawierciańskiego oraz miast na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec (MBO-0020/P7/20). Szacunkowy koszt zadania to nieco ponad 353 tys. złotych. W ramach tego zadania zorganizowane zostałyby mistrzostwa podregionu w siatkówce w 17 kategoriach z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu służącego dalszemu szkoleniu. W ramach mistrzostw przewidziano kategorie: 

 • minisiatkówka w dwójkach
 • minisiatkówka w trójkach
 • minisiatkówka w czwórkach
 • młodzicy
 • kadeci
 • juniorzy
 • seniorzy
 • seniorzy 50+
 • siatkówka siedząca

Każda kategoria będzie rozgrywana z podziałem na płeć. Wyjątkiem ma być siatkówka siedząca. Zgodnie z propozycją realizacji zadania każda kategoria to jeden dzień rozgrywanych zawodów. Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania sportem, podniesienie umiejętności młodych zawodników oraz stworzenie im możliwości sprawdzenia tych umiejętności.

Drugim projektem, który jasno określa, że będzie działać także w powiecie zawierciańskim jest projekt „Seniorzy i młodzież – razem aktywni”. Koszt organizacji to około 190 tys. złotych. Celem zadania jest aktywizowanie międzypokoleniowe seniorów i młodzieży szkolnej do podejmowania działań woluntarystycznych na rzecz lokalnych społeczności. Łącznie ma objąć co najmniej 500 osób z terenu całego podregionu. W ramach inicjatywy odbędą się szkolenia,doradztwo animacyjne, wyjazdy studyjne, opracowanie publikacji promujących dobre praktyki. W ramach działania powstaną grupy inicjatywne łączące seniorów po jednej na obszarze: powiatu będzińskiego, zawierciańskiego, Dąbrowie Górniczej Jaworznie i Sosnowcu. 

Pozostałe projekty, na które możemy oddać głos to:

 • Rozbudowa parkingu przy szpitalu św. Barbary w Sosnowcu
 • Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych
 • Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej
 • Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)
 • Aquaterapia dla dzieci i dorosłych
 • Robotyka i programowanie – cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. Ważna propozycja o zasięgu wojewódzkim

W ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego wyróżniono także 22 zadania o zasięgu wojewódzkim. I znowu – podobnie jak w przypadku podregionów – niektóre dotykają bezpośrednio Jury i powiatu zawierciańskiego. W tym przypadku takim zadaniem jest „Oznakowanie turystyczne samochodowego Szlaku Orlich Gniazd w województwie śląskim”. Zadanie wyceniono na około 134 tys. złotych. 

– Szlak Orlich Gniazd to jeden z najbardziej znanych szlaków turystycznych w Polsce. Posiada wersję pieszą, rowerową i samochodową. Ze względu na duże odległości pomiędzy obiektami szlaku oraz wygodny dojazd drogami publicznymi, większość turystów porusza się po szlaku samochodami. Dlatego istnieje konieczność właściwego oznakowania dróg i możliwości dojazdu do poszczególnych atrakcji. Zadanie polega na wykonaniu drogowego oznakowania samochodowego szlaku turystycznego Szlak Orlich Gniazd, przy drogach publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz autostradzie A-1, w celu ułatwienia zmotoryzowanym turystom przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi obiektami szlaku – czytamy w opisie zadania. 

Ponadto, mieszkańców powiatu zawierciańskiego swoim zasięgiem obejmuje projekt „Pociąg do Kultury”, dzięki któremu bilety kolejowe do instytucji kulturalnych (m.in. kin, teatrów, galerii sztuki i muzeów) będą tańsze o 50 proc. Dodatkowo, ten projekt będzie promować ekologiczny styl życia i rezygnację z podróżowania samochodami. 

Pełna lista zadań wojewódzkich

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. Jak głosować?

Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego ruszyło 9 września. Potrwa do 23 września. Oznacza to, że mamy jeszcze kilka dni na wybranie najciekawszych według nas propozycji i oddanie na nie głosów. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Każdy ma do dyspozycji cztery głosy. Trzy z nich możemy wykorzystać na głosowanie na projekty w ramach podregionów. Trzy punkty możemy przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić je pomiędzy 2 albo 3 zadania. Jeden możemy oddać jedynie na zadania z zasięgiem wojewódzkim. 

Głosowanie odbywa się za pomocą strony internetowej i składa się z czterech prostych kroków. Najpierw wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów. Następnie dokonujemy uwierzytelniania. W tym przypadku podajemy imię i nazwisko, PESEL, imię matki i numer telefonu. Potwierdzamy swój wybór i klikamy na przycisk „Wyślij”. Wtedy na nasz telefon otrzymamy kod weryfikacyjny, który musimy wpisać na stronę internetową. Następnie klikamy na przycisk „Zatwierdź”. W ten sposób ostatecznie potwierdzamy swój wybór i wysyłamy głosy na wybrane przez nas projekty. Po tym kroku nie mamy już możliwości zmiany wyboru. Głosowanie trwa do 23 września, a jego wyniki poznamy w październiku. 

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button