Konsultacje społeczne w sprawie inwestycji firmy Fortum. Nie będzie ich w Internecie

Miasto Zawiercie kilka miesięcy temu chwaliło się nowoczesną platformą do przeprowadzania konsultacji społecznych. Niestety, nie wszystkie konsultacje trafiają na tę stronę internetową. Tak jest w przypadku tych związanych z inwestycją planowaną przez firmę Fortum.

Platforma do przeprowadzania konsultacji społecznych powstała, aby jeszcze bardziej ułatwić mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w kwestiach ważnych dla Zawiercia. Korzystanie z niej miało być bardzo łatwe. Wystarczyło wejść na stronę i oddać swój głos w sprawie. Co ważne, zapewniano, że w tym miejscu będą znajdować się wszystkie konsultacje przeprowadzane na terenie gminy. Obecnie na platformie możemy znaleźć 3 uruchomione głosowania. Dotyczą inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków na terenie gminy, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Wśród tych konsultacji społecznych brakuje jednego punktu. Niedawno ogłoszone zostały przecież konsultacje w sprawie inwestycji planowanej na terenie Zawiercia przez firmę Fortum. Przypomnijmy, że planuje ona budowę instalacji do produkowania paliw alternatywnych. Temat ten budzi ogromne kontrowersje zarówno wśród radnych miejskich, jak i samych mieszkańców. Szczególnie osiedli Marciszów i Kosowska Niwa. 

Ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznej rozwieszone zostały jedynie na drzewach na terenie osiedli, których bezpośrednio będzie dotyczyć inwestycja. Niestety, konsultacje nie są prowadzone na platformie, która miała być do tego przeznaczona. Miasto tłumaczy natomiast, że dopełniło wszystkich formalnych warunków związanych z ich przeprowadzeniem. 

– Urząd Miejski w Zawierciu dochował w tym zakresie wszelkich procedur, które określone są w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W szczególności należy tu przywołać zapisy dotyczące udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (Art. 33). Ustawa wskazuje także wprost, co należy rozumieć przez podanie informacji do publicznej wiadomości. W tym przypadku wszystkie wymagane aspekty zostały spełnione, a jest to między innymi: udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie; ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie; ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Jeśli chodzi natomiast o konsultacje społeczne, to katalog osób, z których inicjatywy mogą zostać przeprowadzone, określa uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawiercie (nr XXII/274/20) – przekazała Monika Polak-Pałęga z Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button