Trwa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu

Rewitalizacja osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu trwa w najlepsze. Kolejne budynki w tym miejscu przechodzą modernizację. Na ten cel pozyskano spore dofinansowanie ze Zintegrowanych Funduszy Terytorialnych.

Obecnie trwające prace budowlane na zabytkowym osiedlu TAZ w Zawierciu. Po rewitalizacji dawne budynki mieszkalne na ulicach Bohaterów Westerplatte 4 oraz Niedziałkowskiego 1 będą spełniać funkcje społeczne. Odnowa budynków jest zgodna ze strategią rozwoju przestrzennego Zawiercia. Ponadto, warto pamiętać, że osiedle TAZ w Zawierciu objęte jest ochroną konserwatora zabytków, który wyznacza pole do możliwych zmian np. w wyglądzie nieruchomości. Takim zachowaniem chroni architekturę przed daleko idącymi zmianami. Jednym z zaleceń konserwatora zabytków była ekspozycja budynku przez stworzenie wokół niego odpowiedniej przestrzeni.

Prowadzone są prace, których celem jest zmiana przeznaczenia budynku przy ulicy Niedziałkowskiego. Budynek w przyszłości ma zostać świetlicą środowiskową. Dzisiaj od budynku oczekuje się wypełnienia innych funkcji niż w przeszłości. Przede wszystkim należy poprawić stan techniczny, wzmocnić elementy konstrukcyjne, zainstalować centralne ogrzewanie i instalację gazową. Do tego wymienić instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i deszczową. Po zakończeniu prac remontowych budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont i dostosowanie nowych funkcji kamienicy przy ul. Niedziałkowskiego kosztuje 4,4 mln złotych. Uzyskano na ten cel dofinansowanie pochodzące z Zintegrowanych Funduszy Terytorialnych w kwocie 3,7 mln złotych. Udało się zatem pokryć 95 proc. kosztów inwestycji. Do prac remontowych przystąpiło konsorcjum dwóch firm. Były to Instalder oraz Bud-Rem. Harmonogram inwestycji planował jej ukończenie 30 listopada.

Rewitalizacja budynku przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Zawierciu przeprowadzana jest natomiast z myślą o powstaniu w tym miejscu spółdzielni socjalnej. Podstawowym założeniem przyświecającym powstaniu spółdzielni socjalnej jest wzrost aktywności społeczno-gospodarczej wśród mieszkańców osiedla. Co to znaczy w praktyce oraz jakie zmiany na poziomie społecznym spowoduje wśród mieszkańców osiedla? Spodziewanych korzyści jest wiele. Wierzy się, że realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, obniżenie liczby bezrobotnych, poprawę warunków funkcjonowania mieszkańców osiedla, poprawę jakości przestrzeni publicznej, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wzrost liczby przedsiębiorstw na osiedlu Szymańskiego. Ponadto, pozwoli pracować nad wzrostem aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców osiedla i realizacją zadań społecznych.

Prognozowanym następstwem ukończenia prac remontowych i oddania spółdzielni socjalnej ma wywołać wiele prospołecznych następstw. Zmniejszeniu ulegnie ogólna liczba korzystających z pomocy społecznej, obniżona zostanie liczba osób bezrobotnych, przestrzeń publiczna i środowisko naturalne zyskają nowe walory oraz wzrośnie ilość przedsiębiorstw na podobszarach objętych rewitalizacją.

Koszty inwestycji oszacowano na ok. 2,5 mln złotych. Uzyskane dofinansowanie pochodzące z Zintegrowanych Funduszy Terytorialnych wyniosło 2,7 mln złotych. Pomóc dokończyć inwestycję miały też środki pozyskane z budżetu państwa, który przeznaczył na ten cel 244 tys. złotych. Miasto Zawiercie ze środków własnych wyłożyło ok. 122 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button