Włodzimierz Czarzasty złożył interpelację w sprawie budowy kopalni na Jurze

Decyzja Michała Kurtyki – ministra klimatu i środowiska – zaskoczyła wszystkich. Nie spodziewali się jej samorządowcy, mieszkańcy oraz parlamentarzyści. Włodzimierz Czarzasty (SLD) złożył już interpelację w tej sprawie. 


Jednym z parlamentarzystów, który nie kryje oburzenia w sprawie decyzji o przedłużeniu koncesji firmie Rathdowney jest Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem to powszechna praktyka stosowana przez partię rządzącą. W odpowiedzi na nasze pytania podkreśla, że Rząd znał negatywne stanowisko mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz samorządów, których terenów inwestycja bezpośrednio dotyczy. Mimo tego, po wyborach prezydenckich złamano dane im słowo i przedłużono koncesję. 

–  Nie jestem zaskoczony tym, że przedstawiciele Rządu w kampanii wyborczej – znając negatywne stanowisko mieszkańców i lokalnych samorządów – obiecują, że nie przedłużą kanadyjskiej firmie Rathdowney koncesji, a po wyborach pan minister Michał Kurtyka tę koncesję przedłuża. To częsta praktyka niedotrzymywania zobowiązań i lekceważenia wyborców jaką PiS na co dzień prezentuje w swoich metodach rządzenia . Dlatego rozumiem i pozytywnie oceniam działanie pana Prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego, który wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z pismem w tej sprawie – czytamy w odpowiedzi Włodzimierza Czarzastego.

Wszystkie odpowiedzi parlamentarzystów znajdziecie tutaj.

Jednocześnie Włodzimierz Czarzasty poinformował nas, że złożył już interpelację poselską w tej sprawie. Zadał w niej pytania m.in. dotyczące uwzględnienia przez ministerstwo negatywnej opinii mieszkańców i samorządów. Interpelacja trafiła do Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska. Oto jej treść:

„Od kilku lat trwają protesty społeczne przeciwko budowie kopalni cynku i ołowiu, którą na terenie Powiatu Zawierciańskiego chce wybudować firma Rathdowney Polska, będąca oddziałem Rathdowney Resources, kanadyjskiej firmy z branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych.

Przeciwko tej inwestycji protestowali mieszkańcy oraz władze miejscowości, pod którymi kopalnia miałaby prowadzić wydobycie czyli Łaz, Poręby, Zawiercia oraz Rada Powiatu Zawierciańskiego.

Apel w sprawie ochrony na terenie gmin powiatu zawierciańskiego zasobów bogactw naturalnych i Głównego Zbiornika Wody Podziemnej GZWP 454, który jest rezerwą wody pitnej dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, przyjął Sejmik Województwa Śląskiego.

Mieszkańcy podnosili również argument, że inwestycja w wydobycie kopalin przyczyni się do obniżenia atrakcyjności turystycznej regionu, w tym Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Protestujący wyrażają obawę, że kopalnia spowoduje nieodwracalną degradację środowiska naturalnego w ich otoczeniu.

Przed wyborami prezydenckimi do Ogrodzieńca przyjechał Minister Środowiska Michał Woś. Minister przekonywał zaniepokojonych mieszkańców, że kopalnia nie powstanie. „Koncesje poszukiwawcze i ich zakończenie powodują, że nie powstają żadne nowe roszczenia, natomiast koncesje, które ew. przedsiębiorca posiada, żeby doprowadzić do powstania kopalni, to nie zrobi tego bez zgody samorządów, więc de facto mieszkańców” – przekonywał wówczas minister Woś.

Tymczasem na początku listopada ujawniono, że aż do 2025 roku przedłużono kanadyjskiej firmie koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu na obszarze obejmującym części złóż rud ZN=PB Zawiercie I i Marciszów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami?

  1. Co wpłynęło na decyzję resortu w sprawie przedłużenia firmie Rathdowney Polska koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu na obszarze obejmującym części złóż rud ZN=PB Zawiercie I i Marciszów?
  2. Czy Ministerstwo Środowiska uwzględniło, przy podejmowania decyzji, negatywne opinie mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego?
  3. Czy Ministerstwo Środowiska uwzględniło, przy podejmowania decyzji, negatywne opinie organów władzy samorządowej? „

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button